Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Model voor kosteneffectiviteit van intraoperatieve MRI in behandeling van hooggradig glioom


Gebruik van intraoperatieve MRI is geassocieerd met meer complete resectie van hooggradig glioom. De kosteneffectiviteit van gebruik van MRI tijdens de resectie is echter nog niet duidelijk. Dr. Alexander Khalessi (University of California, San Diego) en collega’s hebben een microsimulatiemodel geconstrueerd om deze kosteneffectiviteit te schatten. Ze publiceren hun bevindingen online in Radiology.1

Het model volgde 100.000 gefingeerde patiënten met en 100.000 gefingeerde patiënten zonder intraoperatieve MRI, in de mediane leeftijd van 55 jaar bij initiële resectie. De gegevens over PFS, gezondheidsstaat, waarschijnlijkheden, en kosten werden waar mogelijk gebaseerd op gepubliceerde gerandomiseerde gecontroleerde studies. Waar dat niet mogelijk was werden gegevens ontleend aan registraties en niet-gerandomiseerde studies. Resectie zonder intraoperatieve MRI resulteerde in winst van 1,16 QALYs tegen kosten van $ 163.013, en resectie met intraoperatieve MRI resulteerde in winst van 1,34 QALYs tegen kosten van $ 176.460. De ICER van toevoegen van intraoperatieve MRI aan de behandeling kwam uit op $ 76.442 per QALY. Bij een willingness-to-pay drempel van $ 100.000 per QALY had interaoperatieve MRI een kans van 99,5% om kosteneffectief te zijn.

De onderzoekers concluderen dat intraoperatieve MRI een hoge waarschijnlijkheid heeft van kosteneffectiviteit in de behandeling van hooggradig glioom.

1.Abraham P, Sarkar R, Brandel MG et al. Cost-effectiveness of intraoperative MRI for treatment of high-grade gliomas. Radiology 2019; epub ahead of print

Summary: A microsimulation model study at the University of California San Diego found that intraoperative MRI at an ICER of $ 76,442 per QALY is likely to be a cost-effective modality in the treatment of high-grade glioma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren