Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Model voor schatting van risico van mammacarcinoom na thorax-radiotherapie voor childhood cancer


Dr. Chaya MoskowitzVrouwen die als kind radiotherapie naar de thorax hebben gekregen als behandeling voor een maligniteit hebben een hoog risico van mammacarcinoom. Er is behoefte aan modellen die in deze populatie het individuele risico van mammacarcinoom kunnen schatten. Een analyse in het cohort van de Childhood Cancer Survivor Study (CCSS) heeft geresulteerd in het opstellen van een dergelijk model, dat vervolgens gevalideerd is in drie onafhankelijke cohorten. Dr. Chaya Moskowitz (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren het model in het Journal of Clinical Oncology.1

Het CCSS-cohort bestond uit 1120 vrouwen die tenminste vijf jaar overleefden na thorax-radiotherapie voor een maligniteit voor de leeftijd van 21 jaar, met een diagnose tussen begin 1970 en eind 1986. De mediane leeftijd ten tijde van inclusie in de analyse was 42 jaar (range 20-64). Onder deze vrouwen was mammacarcinoom gediagnostiseerd in 242 deelnemers (21,6%). Het model dat het risico van mammacarcinoom voorspelde omvatte huidige leeftijd, thorax-stralingsveld, ontvangen van thorax-radiotherapie binnen een jaar van de menarche, anthracycline-blootstelling, leeftijd bij menopauze, en een eerstegraads verwant met een diagnose mammacarcinoom. Het model voorspelde een tien-jaars risico uiteenlopend van 2% tot 23% op de leeftijd van dertig jaar (AUC 0,63; 95%-bti 0,50-0,73) en van 5% tot 34% op de leeftijd van veertig jaar (0,67; 0,54-0,84). Het hoogste risico werd voorspeld voor premenopauzale vrouwen ouder dan veertig jaar die mantelveldbestraling hadden gekregen binnen een jaar van de menarche en een eerstegraads verwant met mammacarcinoom hadden. De drie validatiecohorten hadden tezamen 1027 deelnemers met een mediane leeftijd 32 jaar (range 20-66) onder wie 105 (10,2%) met mammacarcinoom. Validatie liet goede calibratie zien, met een expected-to-observed ratio van 0,92 (95%-bti 0,74-1,16).

De onderzoekers concluderen dat het risico van mammacarcinoom in de studiepopulatie uiteenliep, en dat het model kan bijdragen aan verfijning van programma’s van surveillance en preventie in deze populatie.

1.Moskowitz CS, Ronckers CM, Chou JF et al. Development and validation of a breast cancer risk prediction model for childhood cancer survivors treated with chest radiation: a report from the Childhood Cancer Survivor Study and the Dutch Hodgkin Late Effects and LATER cohorts. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: Analysis in the cohort of the Childhood Cancer Survivor Study resulted in a model for estimating risk of breast cancer in women who had received chest radiation for childhood cancer. The model was validated in three independent cohorts, with good calibration and an expected-to-observed ratio of the number of breast cancers of 0.92.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren