Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Model voor voorspellen recidiefvrije en ziektespecifieke overleving na schildwachtklierbiopsie in patiënten met melanoom

(0)2024-04-01 12:00   ( Nieuws )

Dr. Dirk GrünhagenDe introductie van adjuvante systemische behandeling voor hoog-risico melanoom maakt accurate stadiëring van de ziekte noodzakelijk. Er bestaan echter inconsistenties in uitkomsten van AJCC8-gedefinieerde ziektestadia. Een retrospectieve studie in vier Europese centra (in Amsterdam, Berlijn, Rotterdam, en Warschau) heeft geresulteerd in ontwikkeling van een model dat recidiefvrije overleving (DFS) en ziektespecifieke overleving (DSS) van patiënten met stadium pT1b of hoger melanoom na schildwachtklierbiopsie (SLNB) voorspelt. Het model is gevalideerd in een cohort patiënten van het Melanoma Institute Australia (Sydney). Dr. Dirk Grünhagen (Erasmus MC Rotterdam) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1
De studie includeerde patiënten ouder dan 13 jaar met stadium pT1b of hoger melanoom die SLNB ondergingen. Als potentiële voorspellers van RFS en DSS werden geslacht, leeftijd, ulceratie, locatie van de primaire tumor, histologisch subtype, Breslow-dikte, SLN-status, aantal verwijderde SLNs, maximale diameter van de grootste verwijderde SLN-metastase, en Dewar klasse onderzocht.

Het ontwikkelingscohort bestond uit 4071 patiënten (51% vrouwen) onder wie 22% met SLN-positieve ziekte. Het validatiecohort telde 4822 patiënten (59% mannen) onder wie 18% met SLN-positieve ziekte. De mediane follow-up was 4,8 jaar in het ontwikkelingscohort en 5,0 jaar in het validatiecohort. In het ontwikkelingscohort was het vijf-jaars RFS-percentage 73,5% (95%-bti 72,0-75,1) en het vijf-jaars DSS-percentage 86,5% (85,3-87,8); in het validatiecohort waren de corresponderde waarden 66,1% (64,6-67,7) en 83,3% (82,0-84,6). Het uiteindelijke model bevatte zes prognostische factoren (SLN-status, Breslow-dikte, ulceratie, leeftijd bij SLNB, locatie van de primaire tumor, en maximale diameter van de grootste verwijderd SLN-metastase. In het ontwikkelingscohort was de AUC voor voorspelling van RFS 0,80 (95%-bti 0,78-0,81) en voor voorspelling van DSS 0,81 (0,79-0,84); in het validatiecohort waren deze AUCs 0,73 (0,71-0,75) respectievelijk 0,76 (0,74-0,78).

De onderzoekers concluderen dat het model accuraat patiënt-specifieke RFS en DSS voorspelde.

1.Stassen RC, Maas CCHM, van der Veldt AAM et al. Development and validation of a novel model to predict recurrence-free survival and melanoma-specific survival after sentinel lymph node biopsy in patients with melanoma: an international, retrospective, multicentre analysis. Lancet Oncol 2024;35:509-517

Summary: A retrospective study at four centers in Europe and one center in Australia resulted in a model predicting recurrence-free and disease-specific survival after sentinel lymph node biopsy in patients with melanoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren