Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Modelstudie van kosteneffectiviteit van coloscopiescreening op CRC in overlevers van maligniteiten tijdens de jeugd


Dr. Iris Lansdorp-VogelaarOverlevers van maligniteiten tijdens de jeugd (CCSs) hebben vergeleken met de algemene bevolking een verhoogd risico van het ontwikkelen van colorectaalcarcinoom (CRC). Dit geldt met name voor CCSs die tijdens de behandeling hebben blootgestaan aan abdominale of pelvische radiotherapie (APRT). Een multinationale onderzoeksgroep heeft een modelstudie uitgevoerd van de kosteneffectiviteit van coloscopiescreening in CCSs. Dr. Iris Lansdorp-Vogelaar (Erasmus MC) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of the National Cancer Institute.1

De studie is uitgevoerd met een aangepast gevalideerd model voor CRC-screening in de Ameriaakse bevolking (MISCAN-Colon). Het model evalueerde 91 coloscopie-screening strategieën, die uiteenliepen voor start- en stopleeftijd en interval van screenings, voor alle CCSs en voor CCSs met of zonder APRT. Primaire uitkomsten van de studie waren preventie van overlijden aan CRC vergeleken met geen screening, en incremental cost-effectiveness ratios (ICERs). Om de kosten-effectiviteit van de strategieën te bepalen werd een willingness-to-pay drempel van $ 100.000 per gewonnen levensjaar (LYG) gehanteerd.

Vergeleken met geen screening voorkwam het USPSTF-gemiddeld risico screening schema tot 73,2% van gevallen van CRC-overlijden in CCSs. De optimale strategie, van screening iedere tien jaar van leeftijd veertig jaar tot leeftijd zestig jaar, voorkwam 79,2% van de gevallen van CRC-overlijden, met een ICER van $ 67.000 per LYG. Onder CCSs die hadden blootgestaan aan APRT was de optimale strategie screening iedere tien jaar van leeftijd 35 jaar tot leeftijd 65 jaar, resulterend in preventie van 82,3% van de gevallen van CRC-overlijden en een ICER van $ 92.000 per LYG. Onder CCSs die niet hadden blootgestaan aan APRT was de optimale strategie screening iedere tien jaar van leeftijd 45 tot 55 jaar, resulterend in preventie van 72,7% van de gevallen van CRC-overlijden en een ICER van $ 57.000 per LYG.

De onderzoekers concluderen dat vroeg begin van coloscopiescreening op CRC in CCSs kosteneffectief is.

1.Gini A, Meester RGS, Keshavarz H et al. Cost-effectiveness of colonoscopy-based colorectal cancer screening in childhood cancer survivors. J Natl Cancer Inst 2019; epub ahead of print

Summary: A modelling study found that early initiation of colonoscopy screening for colorectal cancer in childhood cancer survivors is cost-effective at a willingness-to-pay threshold of $ 100,000 per life-year gained.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren