Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Moleculaire profilering voor schatten van risico van afstandsmetastase in DTC-patiënten


Dr. Linwah YapRisicostratificatie in patiënten met gedifferentieerd schildkliercarcinoom (DTC) geschiedt voornamelijk op basis van pathologische kenmerken van de tumor. Accurate preoperatieve prognosticatie maakt wellicht meer gefundeerde aanbeveling voor initiële chirurgie mogelijk, met name onder patiënten met hoog risico van afstandsmetastase (DM). Een studie van de University of Pittsburgh (PA) heeft de mogelijkheid van moleculair-gebaseerde risicostratificatie van DTC-patiënten onderzocht. Dr. Linwah Yip en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

De studie includeerde 62 DTC-patiënten met DM, en een propensiteit-gematched controlecohort van patiënten met DTC en geen DM tijdens tenminste vijf jaar follow-up (gematched voor leeftijd, tumorgrootte, en geslacht). Met targeted next-generation sequencing bepaalden de onderzoekers het voorkomen van relevante mutaties in de tumoren. Op basis van verschillen in waargenomen mutaties konden moleculaire profielen worden gedefinieerd die geassocieerd waren met hoog, intermediair, en laag risico van agressieve ziekte. De OR voor DM was 25,1 (p<0,001) in de hoog- versus intermediair-risicogroep en 122,5 (p<0,001) in de hoog-versus laag-risicogroep. De concordantie-index van de associatie tussen risicocategorie in DM-risico was 0,836 (95%-bti 0,759-0,913). Binnen de range van 5% tot 10% risico van DM in DTC was de waarschijnlijkheid van DM 0,2% tot 0,4% voor het laag-risicoprofiel; 4,7% tot 9,4% voor het intermediair-risicoprofiel; en 19,3% tot 33,5% voor het hoog-risicoprofiel.

De onderzoekers concluderen dat moleculaire profilering accurate en robuuste schatting van het DM-risico in DTC mogelijk maakt.

1.Yip L, Gooding WE, Nikitsky A et al. Risk assessment for distant metastasis in differentiated thyroid cancer using molecular profiling: a matched case-control study. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A study at the University of Pittsburgh (PA) showed that molecular profiling of differentiated thyroid cancer allowed for accurate and robust risk stratification for distant metastasis.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren