Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Monitoren van ctDNA voor detectie van vroege relapse na axi-cel voor grootcellig B-cel lymfoom

(0)2021-06-17 12:00   ( Nieuws )

Prof. David MiklosIn de meerderheid van de patiënten met recidiverend of refractair grootcellig B-cel lymfoom (R/R LBCL) wordt respons op axicabtagene ciloleucel (axi-cel) gezien, maar slechts een minderheid van patiënten heeft duurzame remissie. Een prospectieve multicenterstudie in de Verenigde Staten heeft de prognostische waarde van ctDNA-bepaling voor het voorspellen van patiëntuitkomsten geëvalueerd. Prof. David Miklos (Universiteit van Stanford CA) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 72 patiënten die axi-cel kregen voor R/R LBCL. In 69 van deze patiënten (96%) werd succesvol een tumor-klonotype gedetecteerd. De patiënten stonden bloedmonsters af voor ctDNA-testen vanaf de start van de lymfodepletie-chemotherapie tot progressie optrad of tot een jaar na de infusie van axi-cel. Hogere pretreatment ctDNA-concentraties waren geassocieerd met progressie na infusie van axi-cel en met ontwikkeling van cytokine release syndroom en/of immuuneffectorcel-geassocieerd neurotoxiciteitsyndroom. Niet-detectabel ctDNA een week na infusie van axi-cel werd vastgesteld in 23 van 33 patiënten met duurzame respons versus 4 van 31 patiënten met progressie (70% versus 13%; p<0,001). Patiënten met wel versus niet detecteerbaar ctDNA op dag 28 hadden mediane progressievrije overleving 3 maanden versus niet bereikt (p<0,0001) en mediane overall survival 19 maanden versus niet bereikt (p<0,0001). Onder patiënten met radiografische partiële respons of stabiele ziekte op dag 28 werd recidief gezien in 1 van 10 patiënten met concurrent niet-detectabel ctDNA versus 15 van 17 patiënten met concurrent detectabel DNA (p=0,0001). ctDNA werd gedetecteerd voorafgaand aan of op moment van relaps in 29 van 30 patiënten (94%). Alle patiënten met duurzame respons hadden drie maanden of eerder na de infusie van axi-cel niet-detecteerbaar ctDNA.

De onderzoekers concluderen dat niet-invasieve ctDNA bepaling kan bijdragen aan risicostratificatie en aan voorspellen van uitkomsten van axi-cel voor R/R LBCL.

1.Frank MJ, Hossain NM, Bukhari A et al. Monitoring of circulating tumor DNA improves early relapse detection after axicabtagene ciloleucel infusion in large B-cell lymphoma: results of a prospective multi-institutional trial. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A multicenter prospective study in the United States found that noninvasive ctDNA assessments can risk stratify and predict outcomes of patients undergoing axi-cel treatment for large B-cell lymphoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren