Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Monitoring van circulerend tumor HPV-DNA voor surveillance van recidief van HPV-geassocieerd OPSCC


Dr. Bishamjit CheraCirculerend tumor HPV DNA (ctHPVDNA) is een sensitieve en specifieke biomarker voor HPV-geassocieerd squameus celcarcinoom van de orofarynx (OPSCC). Een studie van de University of North Carolina (Chapel Hill) heeft de waarde onderzocht van longitudinale monitoring van ctHPVDNA in de post-treatment surveillance voor recidief van de ziekte. Dr. Bishamjit Chera en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 115 patiënten met niet-metastatisch HPV-geassocieerd (p16-positief) OPSCC, die chemoradiotherapie met curatieve intentie hadden ondergaan. De patiënten ondergingen na drie maanden een PET/CT-scan, en werden vervolgens de eerste twee jaar iedere twee tot vier maanden, en de daaropvolgende drie jaar iedere zes maanden klinisch onderzocht. Tijdens deze follow-up periode werden iedere zes tot negen maanden bloedmonsters genomen waarin aanwezigheid van ctHPVDNA werd onderzocht. Het primaire eindpunt van de studie was vaststellen van positieve en negatieve voorspellende waarde (PPV/NPV) van al of niet detecteren van ctHPVDNA in de bloedmonsters voor recidief van de ziekte.

De patiënten stonden tezamen 1006 bloedmonsters af. Tijdens mediaan 23 maanden follow-up (range 6,1-54,7) werd recidief van de ziekte gezien in vijftien patiënten (13%). Er waren 87 patiënten zonder detecteerbaar ctHPVDNA op alle tijdstippen van monstername; onder deze 87 patiënten was er niet één met recidief (NPV 100%; 95%-bti 96-100). Er waren 28 patiënten met detecteerbaar ctHPVDNA tijdens de post-treatment surveillance; onder deze patiënten waren er vijftien die ziekterecidief ontwikkelden. Er waren 16 patiënten met twee achtereenvolgende ctHPVDNA bloedtesten; onder deze patiënten waren er 15 met recidief van de ziekte. De PPV van twee achtereenvolgende positieve testen was 94% (95%-bti70-99). De mediane lead time tussen ctHPVDNA-positiviteit en biopsie-bewezem recidief was 3,9 maanden (range 0,37-12,9).

De onderzoekers concluderen dat tijdens post-treatment surveillance van OPSCC detectie van ctHPVDNA in twee achtereenvolgende monsters een hoge HPV voor recidief had, en geen detectie een hoge NPV.

1.Chera BS, Kumar S, Shen C et al. Plasma circulating tumor HPV DNA for the surveillance of cancer recurrence in HPV-associated oropharyngeal cancer. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A study at the University of North Carolina (Chapel Hill) found that during post-treatment surveillance of HPV-associated OPSCC patients, detection of circulating tumor HPV DNA in two consecutive plasma samples had high positive predictive value for identifying disease recurrece, while lack of detection of ctHPVDNA had high negative predictive value.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren