Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 1-2 studie van abivertinib voor EGFR T790M-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom

(0)2021-11-06 13:00   ( Nieuws )

Prof. Yi-Long WuAbivertinib is een nieuwe derdegeneratie EGFR TKI. Een multicenterstudie in China heeft veiligheid en werkzaamheid geëvalueerd van abivertinib voor niet-kleincellig longcarcinoom met EGFR T790M-mutatie in patiënten met progressie op eerdere EGFR-TKIs. Prof. Yi-Long Wu (Guangdong Academie van Medische Wetenschappen, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

In fase 1 kregen de patiënten abivertinib in doseringen van 50 mg tot 350 mg tweemaal daags. Als aanbevolen fase 2-dosering werd op basis van farmacokinetische bepalingen, veiligheid, en werkzaamheid gekozen voor 300 mg tweemaal daags, in continue drie-weekse cycli. In fase 2 werden met dit schema 227 patiënten behandeld. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met objectieve respons. De mediane duur van behandeling was 24,6 weken (range 0,43-129). De bevestigde ORR was 52,2% (95%-bti 45,2-59,1) en ziektecontrole werd gezien in 88,0% (82,9-92,1). De mediane duur van respons was 8,5 maanden (95%-bti 6,1-9,2), de mediane progressievrije overleving was 7,5 maanden (6,0-8,8), en de mediane overall survival was 24,9 maanden (22,4-NR). In alle patiënten werd tenminste één adverse event gezien, met treatment-related AEs in 96,9% en ernstige TRAEs in 13,7%. Tien patiënten 4,4% overleden tijdens de behandeling maar niet gerelateerd aan de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat abivertinib 300 mg tweemaal daags klinische werkzaamheid had en acceptabele veiligheid onder patiënten met EGFR T790M-gemuteerd NSCLC na progressie op eerdere TKIs.

1.Zhou Q, Wu L, Hu P et al. A novel third generation EGFR tyrosine kinase inhibitor abivertinib for EGFR T790M mutant non-small cell lung cancer: a multicenter phase1/2 study. Clin Cancer Res 2021; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 1-2 study in China found clinical efficacy and manageable side-effects of the novel third generation EGFR TKI abivertinib in patients with EGFR T790M mutant NSCLC after progression on previous EGFR TKIs.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren