Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 1-2 studie van oraal SRA737 plus lage-dosering gemcitabine voor gevorderde solide maligniteiten


Prof. Udai BanerjiSRA737 is een checkpoint kinase 1 (Chk1)-remmer. Een fase 1-2 studie in het Verenigd Koninkrijk en Spanje heeft de combinatie van oraal SRA737 met lage-dosering gemcitabine voor gevorderde solide maligniteiten geëvalueerd. Prof. Udai Banerji (The Institute of Cancer Research, Londen) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 143 patiënten in doserings-escalatiecohorten die 28 daagse cycli kregen van oraal SRA737 op dagen twee, drie, negen, tien, zestien en zeventien gecombineerd met intraveneus gemcitabine 250 mg/m2 op dagen één, acht, en vijftien. De behandeling werd voortgezet tot progressie van de ziekte optrad. Als aanbevolen fase 2-dosering (RP2D) werd gekozen voor SRA737 500 mg. Met deze dosering werden 77 patiënten behandeld. Veel voorkomende toxiciteiten waren misselijkheid, braken, vermoeidheid en diarree; in de meeste gevallen mild tot matig, en slechts zelden resulterend in discontinuering. Anemie was graad 3 of hoger in 11,7% van de patiënten die de RP2D kregen, neutropenie in 16,7% en trombocytopenie in 10,0%. De objective response rate was 10,8% onder alle patiënten en 25% onder patiënten met anogenitale maligniteiten. Partiële tumorrespons werd gezien in anogenitaal carcinoom, cervixcarcinoom, hooggradig sereus ovariumcarcinoom, rectumcarcinoom, en kleincellig longcarcinoom.

De onderzoekers concluderen dat SRA737 in combinatie met lage-dosering gemcitabine goed verdragen werd, met lagere myelotoxiciteit dan is gerapporteerd met standaard-dosering gemcitabine of met andere combinaties van Chk1-remmers met gemcitabine. Tumorresponsen werden gezien in verschillende typen solide tumoren.

1.Jones R, Plummer R, Moreno V et al. A phase I/II trial of oral SRA737 (a Chk1 inhibitor) given in combination with low-dose gemcitabine in patients with advanced cancer. Clin Cancer Res 2022; epub ahead of print

Summary: A phase 1-2 study in the UK and Spain found that the combination of oral SRA737 (a Chk1 inhibitor) and low-dose gemcitabine was well tolerated and induced tumor responses in anogenital and other solid tumors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren