Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 1-2a studie van indatuximab ravtansine plus dexamethason en immuunmodulatie voor RRMM


Dr. Kevin KellyIndatuximab ravtansine (inda-rav) is een antibody-drug conjugate dat zich kan binden aan CD138, met aanwijzingen voor werkzaamheid in preklinische modellen van multipel myeloom. Een multicenter fase 1-2a studie in de Verenigde Staten heeft inda-rav in combinatie met immuunmodulerende middelen voor recidiverend of refractair multipel myeloom (RRMM) geëvalueerd. Dr. Kevin Kelly (University of Southern California, Los Angeles) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Haematology.1

De studie, uitgevoerd in negen centra in de Verenigde Staten, includeerde volwassen patiënten met RRMM en ECOG performance status 2 of beter. De patiënten kregen inda-rav plus lenalidomide en dexamethason na falen van tenminste één eerdere therapie, of ze kregen inda-rav plus pomalidomide en dexamethason na falen van tenminste twee eerdere regimes en progressie op of binnen 60 dagen na voltooiing van hun laatste behandeling. In fase 1 werd inda-rav intraveneus 100 mg/m2 op dagen één, acht, en vijftien van vier-weekse cycli gekozen als aanbevolen fase 2-dosering.

De studie includeerde 47 patiënten in de inda-rav plus dexamethason en lenalidomidegroep. De mediane follow-up was 24,2 maanden. Objectieve respons werd gezien in 72% van de patiënten. De inda-rav plus dexamethason en pomalidomidegroep telde 17 patiënten, met mediane follow-up 24,1 maanden, en objectieve respons in 71% van de patiënten. Klinisch profijt werd gezien in 85% respectievelijk 88% van de patiënten in beide groepen. De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events in beide groepen waren neutropenie (22% van de patiënten), anemie (16%), en trombocytopenie (11%). Discontinuering vanwege TRAEs was noodzakelijk in 55% van de patiënten, onder wie 8% met een graad 5-gebeurtenis (niet samenhangend met inda-rav).

De onderzoekers cconcluderen dat inda-rav in combinatie met immuunmodulerende middelen verdragen werd en antitumoractiviteit had in patiënten met RRMM.

1.Kelly K, Ailawadhi S, Siegel DS et al. Indatuximab ravtansine plus dexamethasone with lenalidomide or pomalidomide in relapsed or refractory multiple myeloma: a multicentre, phase 1/2a study. Lancet Haematol 2021; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 1-2a study in the USA found that the antibody-drug conjugate indatuximab ravtansine in combination with immunomodulatory drugs had antitumor activity and was tolerated in patients with relapsed or refractory multiple myeloma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren