Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 1-studie van allogene BCMA-gerichte CAR T-cellen voor recidiverend of refractair multipel myeloom


Dr. Sham MailankodyALLO-715 is een first-in-class allogene anti-BCMA CAR t-celtherapie, ontworpen om graft-versus-host disease te voorkomen en CAR T-afstoting te verminderen. De multicenter fase 1-studie UNIVERSAL in de Verenigde Staten heeft oplopende doseringen ALLO-715 voor recidiverend of refractair multipel myeloom (RRMM) geëvalueerd na lymfodepletie met aan anti-CD52 antilichaam (ALLO-647) bevattend regime. Dr. Sham Mailankody (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren een interimanalyse van de doorlopende studie in Nature Medicine.1

De studie includeerde 43 RRMM-patiënten die ALLO-715 kregen. Graad 3 of hoger adverse events werden gerapporteerd voor 38 patiënten (88%). Cytokine release syndrome werd gezien in 24 patiënten (55,8%) onder wie één patiënt met graad 3 of hoger CRS, terwijl neurotoxiciteit werd gezien in zes patiënten (14%) onder wie geen patiënten met graad 3 of hoger neurotoxiciteit. Infecties werden gezien in 23 patiënten (53,5%) onder wie tien patiënten met graad 3 of hoger infectie. Respons werd gezien in 24 patiënten (55,8%). Onder de 24 patiënten die 320 x 106 CAR T-cellen kregen na lymfodepletie met fludarabine, cyclofosfamide, en ALLO-647 werd respons gezien in zeventien patiënten (70,8%) onder wie elf (45,8%) met zeer goede partiële respons of beter en zes (25%) met complete respons/stringente complete respons. De mediane duur van respons was 8,3 maanden.

De onderzoekers concluderen dat deze initiële resultaten van de doorlopende studie gebruik van allogene CAR T-celtherapie voor RRMM steunen.

1.Mailankody S, Matous JV, Chhabra S et al. Allogeneic BCMA-targeting CAR T cells in relapsed/refractory multiple myeloma: phase 1 UNIVERSAL trial interim results. Nature Med 2023; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 1 UNIVERSAL trial found that the allogeneic BCMA-targeting CAR T cell therapy ALLO-715 was tolerated and induced response in 55.8% of patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren