Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 1-studie van amivantamab plus lazertinib voor EGFR-gemuteerd aNSCLC na relapse op osimertinib


Prof. Byoung Chul ChoPatiënten met EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) ontwikkelen vaak resistentie tegen standaard derdegeneratie EGFR-TKIs. De multicenter fase 1-studie CHRYSALIS evalueerde de combinatie van het EGFR-MET bispecifieke antilichaam amivantamab en de derdegeneratie EGFR-TKI lazertinib voor EGFR-gemuteerd gevorderd NSCLC na falen van een derdegeneratie TKI in chemotherapie-naïeve patiënten. Cohort E van de studie includeerde patiënten na falen van osimertinib. Prof. Byoung Chul Ko (Yonsei Universiteit, Seoel, Zuid-Korea) en collega’s publiceren resultaten van cohort E in Nature Medicine.1

Cohort E includeerde 45 patiënten. De veiligheid van de combinatie was over het algemeen consistent met eerdere ervaringen met de afzonderlijke middelen. Graad 3 of hoger adverse events werden gezien in 4% van de patiënten. De figuur toont de antitumor werkzaamheid van de combinatie. De door lokale onderzoekers beoordeelde overall response rate was 36% (95%-bti 22-51). De mediane duur van respons was 9,6 maanden, en de mediane progressievrije overleving was 4,9 maanden. Hoge expressie van EGFR en/of MET waren mogelijke biomarkers van respons.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van amivantamab en lazertinib duurzame klinische activiteit had voor EGFR-gemuteerd gevorderd NSCLC in de post-osimertinib en chemotherapie-naïeve setting.

1.Cho BC, Kim DW, Spira AI et al. Amivantamab plus lazertinib in osimertinib-relapsed EGFR-mutant advanced non-mall cell lung cancer: a phase 1 trial. Nature Med 2023-02554-7

Summary: Cohort E of the multicenter phase 1 CHRYSALIS trial found that the amivantamab-lazertinib regimen for EGFR-mutated advanced NSCLC in the post-osimertinib and chemotherapy-naïve setting had durable clinical activity.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren