Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 1-studie van socazolimab voor recidiverend of metastatisch cervixcarcinoom

(0)2022-09-23 13:30   ( Nieuws )

Prof. Lingying WuSocazolimab is een monoklonaal antilichaam gericht op PD-L1. Een multicenter fase 1-studie in China heeft socazolimab voor recidiverend of metastatisch (R/M) cervixcarcinoom geëvalueerd. Prof. Lingying Wu (Peking Union Medical College, Beijing) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 12 patiënten in de doseringsescalatiefase, die oplopende doseringen van socazolimab iedere twee weken kregen. De behandeling met de dosering 5 mg/kg werd goed verdragen. Met deze dosering werden in de expansiefase nog 92 patiënten behandeld, onder wie 54 met baseline PD-L1 positieve tumoren (CPS 1 of hoger). Het primaire eindpunt was objective response rate. De ORR was 15,4% (95%-bti 2,37-5,75) onder alle patiënten; 16,7% onder de patiënten met PD-L1 positieve tumoren en 17,9% onder patiënten met PD-L1 negatieve tumoren. De mediane progressievrije overleving was 4,44 maanden (95%-bti 2,37-5,75) en de mediane overall survival was 14,72 maanden (9,59-NE). Er waren geen graad 5 treatment-related adverse events.

De onderzoekers concluderen dat socazolimab duurzame werkzaamheid had voor R/M cervixcarcinoom, met een veiligheidsprofiel dat vergelijkbaar is met dat van andere anti-PD-(L)1 monoklonale antilichamen.

1.An J, Tang J, Li BX et al. Efficacy and safety of the anti-PD-L1 monoclonal antibody socazolimab for recurrent or metastatic cervical cancer: a phase 1 dose-escalation and expansion study. Clin Cancer Res 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 1 study in China found that the anti-PD-L1 monoclonal antibody socazolimab had durable efficacy for recurrent or metastatic cervical cancer and had a safety profile similar to other anti-PD-(L)1 monoclonal antibodies.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren