Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 1b-studie van atezolizumab plus bevacizumab voor platina-resistent ovariumcarcinoom


Dr. John MoroneyIn eerdere studies is werkzaamheid gezien van atezolizumab voor ovariumcarcinoom. In verscheidene typen maligniteiten is synergie gezien van duale blokkade van PD-L1 en VEGFR. Een multicenter fase 1b-studie in de Verenigde Staten heeft de combinatie van atezolizumab en bevacizumab voor platina-resistent ovariumcarcinoom geëvalueerd. Dr. John Moroney (University of Chicago, IL) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde twintig patiënten die eens per drie weken intraveneus atezolizumab 1200 mg en bevacizumab 15 mg/kg kregen. Het primaire eindpunt van de studie was veiligheid. Treatment-related adverse events werden gezien in negentien patiënten (95%), onder wie zeven patiënten (35%) met graad 3 of 4 TRAEs maar geen patiënt met graad 5. Het veiligheidsprofiel van de combinatie was consistent met wat is gerapporteerd voor de afzonderlijke middelen. Twee patiënten (10%) discontinueerden de behandeling vanwege pneumonitis respectievelijk obstructie van de dunne darm. In drie patiënten werd partiële respons gezien (ORR 15%) met duur van 11,3 tot 18,9 maanden, en in acht patiënten (40%) stabiele ziekte, voor een DCR van 55%. De mediane progressievrije overleving was 4,9 maanden (range 1,2-20,2) en de mediane overall survival was 10,2 maanden (range 1,2-26,6).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van atezolizumab en bevacizumab resulteerde in respons en ziektestabilisatie in sommige patiënten met platina-resistent ovariumcarcinoom. De veiligheid was consistent met wat bekend is van de afzonderlijke middelen.

1.Moroney JW, Powderly J, Lieu CH et al. Safety and clinical activity of atezolizumab plus bevacizumab in patients with ovarian cancer: a phase 1b study. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 1b study in the USA found that the combination of atezolizumab and bevacizumab led to durable responses and/or disease stabilization in some patients with platinum-resistant ovarian cancer. The safety profile was consistent with what has been reported for both agents.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren