Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van AMG 337 voor gastro-oesofageale en andere solide tumoren met MET-amplificatie

(0)2018-10-28 15:58   ( Nieuws )

Prof. Eric van CutsemAmplificatie van het MET-gen is in maag-, maagslokdarmovergang-, en slokdarm-adenocarinoom (gastroesophageal adenocarcinoma, GA) geassocieerd met slechte prognose. AMG 337 is een orale small molecule MET-remmer. Een multinationale fase 2-studie heeft de werkzaamheid en veiligheid onderzocht van AMG 337 voor GA en sommige andere solide tumoren met MET-amplificatie. Prof. Eric van Cutsem (UZ Leuven) en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

De onderzoekers screenden 2101 patiënten op MET-amplificatie, en vonden de amplificatie in 132 patiënten, van wie 60 werden geïncludeerd: 45 met GAs in cohort 1, en 15 met andere solide tumoren in cohort 2. De grote meerderheid van de patiënten (n=56) had metastatische ziekte, 57 patiënten waren eerder behandeld, onder wie 39 met twee of meer lijnen. De patiënten kregen AMG 337 in een dosering 300 mg eenmaal daags. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met objectieve respons in cohort 1; secundaire eindpunten waren ORR in cohort 2, progressievrije overleving, overall survival, en veiligheid.

Een protocol-gespecificeerde review liet zien dat de werkzaamheid lager was dan werd verwacht op basis van een eerdere fase 1-studie, waarna de inclusie van nieuwe patiënten werd gestopt. Er waren 58 patiënten die tenminste één AMG 337 dosis kregen. De ORR in cohort 1 was 18% (acht partiële responsen); er waren geen responsen in cohort 2. De mediane PFS in 54 evalueerbare patiënten was 3,4 maanden (95%-bti 2,2 tot 5,0 maanden) en de mediane OS was 7,9 maanden (95%-bti 4,8 tot 10,9 maanden). De meest-frequente adverse events waren hoofdpijn (60%), misselijkheid (38%), en braken (38%). Graad 3 of hoger AEs werden gezien in 71% en ernstige AEs in 59%.

De onderzoekers concluderen dat AMG 337 antitumoractiviteit heeft laten zien voor GAs maar niet voor andere solide tumoren met MET-amplificatie.

1.Van Cutsem E, Karaszewska B, Kang Y-K et al. A multicenter phase 2 study of AMG 337 in patients with MET-amplified gastric/gastroesophageal junction/esophageal adenocarcinoma and other solid tumors. Clin Cancer Res 2018; epub ahead of print

Summary: An international phase 2 study found that the oral small molecule MET-inhibitor AMG 337 had antitumor activity in MET-amplified gastroesophageal adenocarcinoma but not in other solid tumors with MET-amplification.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren