Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van axicabtagene ciloleucel voor recidiverend of refractair indolent non-Hodgkin lymfoom

(0)2020-12-07 14:00   ( Nieuws )

Dr. Caron JacobsonIn patiënten met gevorderd-stadium indolent non-Hodgkin lymfoom wordt met standaard-behandeling vaak relapse gezien. Voor deze patiënten zijn nieuwe behandelingen nodig. Axicabtagene ciloleucel (axi-cel, anti-CD19 CAR T-celtherapie) is goedgekeurd oor behandeling van recidiverend of refractair (R/R) grootcellig B-cel lymfoom na tenminste twee eerdere lijnen behandeling. De multicenter fase 2-studie ZUMA-5 inventariseerde werkzaamheid en veiligheid van axi-cel voor R/R folliculair lymfoom (FL) en marginale zone lymfoom (MZL). Dr. Caron Jacobson (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) presenteert de studie vandaag op de virtuele Annual Meeting van ASH.1

De studie includeerde volwassen patiënten met FL (graad 1-3a) of MZL (nodaal of extranodaal) en R/R-ziekte na tenminste twee lijnen behandeling, waaronder anti-CD20 monoklonaal antilichaam en een alkylerend agens, en ECOG performance status 0 of 1. Na leukaferese en conditionering (cyclofosfamide-fludarabine) kregen de patiënten een enkele dosis axi-cel (2 x 106 CAR T-cellen per kg). Het primaire eindpunt van de studie was centraal-beoordeelde objectieve respons. De analyse van het primaire eindpunt was gepland zodra tenminste 80 FL-patiënten tenminste een jaar follow-up hadden.

Per 12 maart 2020 waren 124 FL-patiënten en 22 FL-patiënten behandeld en waren 84 FL-patiënten gedurende twaalf maanden gevolgd. De mediane leeftijd was 61 jaar (range 34-79), 38% had ECOG 1, 86% had stadium III/IV-ziekte, het mediane aantal eerdere lijnen was 3 (range 1-10). De mediane follow-up na axi-cel was 17,5 maanden (range 1,4-31,6). ORR was 92%, met complete respons in 76% van de patiënten. Onder de FL-patiënten werd respons gezien in 94% en complete respons in 80%; onder de MZL-patiënten werd response gezien in 85% en complete respons in 60%. De mediane duur van respons, progressievrije overleving en overall survival waren niet bereikt; de twaalf-maands DOR, PFS, en OS waren 72%, 74%, en 93%. Adverse events werden gezien in 99% van de patiënten, graad 3 of hoger AEs werden gezien in 86%, en graad 5 AEs in drie patiënten.

De onderzoekers concluderen dat axi-cel resulteerde in hoge percentages patiënten met respons en complete respons onder patiënten met R/R FL en MZL. Het veiligheidsprofiel was manageable.

1.Jacobson C et al. ASH 2020, abstr.700

Summary: The multicenter phase 2 study ZUMA-5 multicenter phase 2 study ZUMA-5 found considerable en durable clinical benefit from axicabtagene ciloleucel in patients with R/R FL and MZL, with high objective response and complete response rates and a manageable safety profile.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren