Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van camrelizumab plus apatinib voor ES-SCLC na platina-gebaseerde chemotherapie


Er zijn weinig opties voor tweedelijns behandeling voor extensief-stadium kleincellig longcarcinoom (ES-SCLC). Een multicenterstudie in China heeft de combinatie van het anti-PD-1 antilichaam camrelizumab en de VEGFR2-TKI apatinib als tweedelijns therapie voor ES-SCLC na platina-gebaseerde chemotherapie geëvalueerd. Dr. Jie Wang (Chinese Academie van Medische Wetenschappen, Beijing) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Thoracic Oncology.1

De studie werd uitgevoerd in twee stadia. De patiënten kregen camrelizumab 200 mg iedere twee weken en werden in het eerste stadium 1:1:1 gerandomiseerd naar apatinib 375 mg eenmaal daags, apatinib 375 mg op de eerste vijf van iedere zeven dagen, en apatinib 375 mg op de eerste zeven van iedere veertien dagen. Op basis van tolerabiliteit en werkzaamheid in het eerste stadium werd voor het tweede stadium gekozen voor camrelizumab 200 mg iedere twee weken plus apatinib 375 mg iedere dag. Met dit schema werden 47 patiënten behandeld. Het primaire eindpunt was objective response rate.

In het tweede stadium werd bevestigd objectieve respons gezien in 34,0% van de patiënten (95%-bti 20,9-49,3). De mediane progressievrije overleving was 3,6 maanden, en de mediane overall survival was 8,4 maanden. In de subgroepen van patiënten met chemotherapie-gevoelige ziekte (geen recidief gedurende tenminste 90 dagen platina-gebaseerde chemotherapie) en chemotherapie-resistente ziekte werd vergelijkbare bevestigde ORR gezien (37,5% versus 32,3%), evenals vergelijkbare PFS (mediaan 3,6 versus 2,7 maanden) en vergelijkbare OS (mediaan 9,6 versus 8,0 maanden). Graad 3 of hoger treatment-related adverse events werden gezien in 72,9% van de patiënten, en discontinuering vanwege TRAEs in 8,5%.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van camrelizumab en apatinib voor ES-SCLC na platina-gebaseerde chemotherapie antitumoractiviteit en een acceptabel toxiciteitsprofiel had.

1.Fan Y, Zhao J, Wang Q et al. Camrelizumab plus apatinib in extensive-stage small-cell lung cancer (PASSION): a multicenter, two-stage, phase 2 trial. J Thor Oncol 2020.10.002

Summary: The multicenter phase 2 PASSION study in China found acceptable toxicity and promising antitumor activity of the combination of camrelizumab plus apatinib as second-line therapy for extensive-stage small-cell lung cancer after platinum-based chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren