Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van camrelizumab plus apatinib voor gevorderd cervixcarcinoom


Dr. Xin HuangDe eerstelijns-behandeling voor gevorderd cervixcarcinoom is platina-gebaseerde chemotherapie. Na progressie op eerstelijns therapie zijn bevacizumab, docetaxel, topotecan, en nab-paclitaxel geëvalueerd. In al deze studies zijn lage ORRs gezien en slechts kortdurende responsen. Camrelizumab is een antilichaam tegen PD-1, en apatinib is een VEGFR-2 TKI. De multicenter fase 2-studie CLAP in China heeft veiligheid en activiteit van de combinatie van camrelizumab en apatinib onderzocht voor gevorderd cervixcarcinoom na tenminste één eerdere lijn systemische therapie. Dr. Xin Huang (Sun Yat-sen Universiteit, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1De studie includeerde 45 patiënten. De mediane leeftijd was 51,0 jaar (range 33-67) en 26 patiënten (58%) hadden twee of meer eerdere lijnen therapie gekregen voor recidiverende of metastatische ziekte. De patiënten kregen camrelizumab 200 mg iedere twee weken en apatinib 250 mg eenmaal daags. Het primaire eindpunt was lokaal-beoordeelde objectieve respons. De mediane follow-up was 11,3 maanden (range 1,0-15,5).

Objectieve respons werd gezien in 25 patiënten (ORR 55,6%; 95%-bti 40,0-70,4), met complete respons in twee patiënten. De mediane duur van respons werd niet bereikt. De mediane progressievrije overleving was 8,8 maanden (95%-bti 5,6-NE) en de mediane overall survival werd niet bereikt. Graad 3 of 4 treatment-related adverse advents werden gezien in 71,1% van de patiënten; met name hypertensie, anemie, en vermoeidheid. Post-hoc analyse liet geen significante verschillen in ORR zien tussen de groepen patiënten met PD-L1 positieve tumoren en patiënten met PD-L1 negatieve tumoren (69% versus 50%; p=0,281) maar de PFS was significant beter in de groep met PD-L1 positieve tumoren.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van camrelizumab en apatinib een manageable veiligheidsprofiel en veelbelovende antitumoractiviteit had voor gevorderd cervixcarcinoom na progressie op tenminste één lijn systemische therapie.

1.Lan C, Shen J, Wang Y et al. Camrelizumab plus apatinib in patients with advanced cervical cancer (CLAP): a multicenter, open-label, single-arm, phase II trial. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 2 study CLAP in China found promising antitumor activity and manageable toxicities of camrelizumab plus apatinib in patients with advanced cervical cancer that progressed after at least one previous line of systemic therapy. Post-hoc analysis showed longer PFS in the group of patients with PD-L1 positive tumors compared with patients with PD-L1 negative tumors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren