Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van camrelizumab plus apatinib voor gevorderd levercelcarcinoom

(0)2020-10-22 15:00   ( Nieuws )

Prof. Jianming XuCamrelizumab is een anti-PD-1 monoklonaal antilichaam, en apatinib is een VEGFR-2 TKI. De multicenter fase 2-studie RESCUE in China heeft de combinatie van camrelizumab en apatinib voor gevorderd levercelcarcinoom (aHCC) geëvalueerd. Prof. Jianming Xu (Algemeen Ziekenhuis van het Chinese Volksbevrijdingsleger, Beijing) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 70 patiënten met niet-eerder behandeld aHCC, en 120 patiënten met aHCC dat refractair was tegen eerstelijns gerichte therapie of die deze behandeling niet konden verdragen. In beide cohorten kregen de patiënten intraveneus camrelizumab 200 mg (of bij lichaamsgewicht lager dan 50 kg: 3 mg/kg) iedere twee weken plus oraal apatinib 250 mg eens per dag. Het primaire eindpunt van de studie was centraal-beoordeelde objective response rate.

Objectieve respons werd gezien in 24 patiënten in het eerstelijns cohort (ORR 34,3%; 95%-bti 23,3-46,6) en in 27 patiënten in het tweedelijns cohort (ORR 22,5%; 95%-bti 15,4-31,0). De mediane progressievrije overleving was 5,7 maanden (95%-bti 5,4-7,4) in het eerstelijns cohort en 5,5 maanden (95%-bti 3,7-5,6) in het tweedelijns cohort. De percentages met twaalf-maands overall survival waren 74,4% (95%-bti 62,5-83,5) in het eerstelijns cohort en 68,2% (95%-bti 59,0-75,7) in het tweedelijns cohort. Graad 3 of hoger treatment-related adverse events werden gezien in 147 patiënten (77,4%), met hypertensie als meest-voorkomende TRAE. Graad 5 TRAEs troffen twee patiënten (1,1%).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van camrelizumab plus apatinib bemoedigende activiteit en manageable veiligheid had als eerste- of tweedelijns behandeling voor aHCC.

1.Xu J, Shen J, Gu S et al. Camrelizumab in combination with apatinib in patients with advanced hepatocellular carcinoma (RESCUE): a non-randomized, open-label, phase 2 trial. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: The Chinese multicenter phase 2 study RESCUE evaluated the first- or second-line combination of camrelizumab plus apatinib for advanced HCC. The study found promising activity and manageable safety of the combination in both first- and second-line settings.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren