Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van capecitabine en bevacizumab met of zonder atezolimumab voor refractair mCRC


Dr. Nihariku MettuHet is denkbaar dat gelijktijdige targeting van VEGF en PD-(L)1 antitumoractiviteit heeft in patiënten met refractair metastatisch colorectaalcarcinoom (mCRC). De multicenter gerandomiseerde fase 2-studie BACCI evalueerde capecitabine en bevacizumab met of zonder atezolizumab voor refractair mCRC. Dr. Niharika Mettu (Duke University, Durham NC) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

BACCI werd uitgevoerd in negen centra in de Verenigde Staten. De studie includeerde 133 volwassen mCRC-patiënten met progressie op chemotherapie, bevacizumab, of anti-EGFR therapie. De mediane leeftijd was 58,0 jaar (IQR 51,0-65,0), en microsatelliet-stabiele (MSS) ziekte werd gezien in 110 patiënten. Honderdachtentwintig patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar capecitabine plus bevacizumab met (n=82) of zonder (n=46) atezolizumab. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving.

De mediane follow-up was 20,9 maanden. De mediane PFS was 4,4 maanden in de atezolizumabgroep versus 3,6 maanden in de controlegroep (HR 0,75; 95%-bti 0,52-1,09) een verschil dat statistisch significant was maar door de onderzoekers niet als klinisch relevant werd beoordeeld. In de subgroep van patiënten met MSS-ziekte was de PFS-HR 0,66 (95%-bti 0,44-0,99). De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger treatment-related adverse events waren hypertensie (7,0% van de patiënten in de atezolizumabgroep en 4,3% in de controlegroep), diarree (7,0% en 4,3%), en hand-voetsyndroom (7,0% en 4,3%). Het PFS-profijt van atezolizumab was hoger in de groep patiënten zonder levermetastasen (HR 0,63) dan in de groep patiënten met levermetastasen (HR 0,77).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met refractair mCRC toevoeging van atezolizumab aan capecitabine en bevacizumab slechts beperkt profijt leverde. Patiënten met MSS-ziekte en patiënten zonder levermetastasen hadden meer baat bij de toevoeging (visual abstract).

1.Mettu NB, Ou F-S, Zemla TJ et al. Assessment of capecitabine and bevacizumab with or without atezolizumab for the treatment of refractory metastatic colorectal cancer. A randomized clinical trial. JAMA Network Open 2022;5:e2149040

Summary: The multicenter randomized phase 2 BACCI study found that among patients with refractory metastatic colorectal cancer, addition of atezolizumab to capecitabine and bevacizumab provided only limited clinical benefit. Patients with MSS and proficient mismatch repair tumors and those without liver metastasis benefited more from dual inhitbiion of VEGF and PD-(L)1 pathways.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren