Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van discontinueren van eerstelijns dasatinib voor CML


Prof. Shinya KimuraDe Japanse dasatinib discontinuation (DADI)-studie heeft laten zien dat 31 van 63 patiënten (49%) die tweede- of laterelijns dasatinib kregen voor CML de behandeling veilig konden discontinueren. De mogelijkheid van veilig discontinueren van eerstelijns dasatinib voor CML is echter nog niet duidelijk. De Japanse multicenter fase 2 ‘first-line DADI trial’ heeft deze mogelijkheid onderzocht. Prof. Shinya Kimura (Universiteit van Saga) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Haematology.1

First-line DADI werd uitgevoerd in 23 centra in Japan. De studie includeerde CML-patiënten die tenminste 24 maanden eerstelijns dasatinib hadden gekregen en diepe moleculaire respons hadden behouden (gedefinieerd als vier achteenvolgende monsters over twaalf maanden BCR-ABL1/ABL1 ≤0,0069%). De patiënten waren tenminste vijftien jaar oud, en hadden een ECOG performance status 2 of beter. De patiënten kregen gedurende twaalf maanden dasatinib consolidatiebehandeling, en discontinueerden vervolgens de behandeling. Het primaire eindpunt was behandelingsvrije remissie zes maanden na discontinuering. Onder de 58 voor het eindpunt evalueerbare patiënten waren er 32 (55%; 95%-bti 43,7-69,6) die na zes maanden in behandelingsvrije remissie waren

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns dasatinib veilig kon worden gediscontinueerd in ruim de helft van de patiënten die tenminste drie jaar behandeld waren en diepe moleculaire respons hadden behouden.

1.Kimura S, Imagawa J, Murai K et al. Treatment-free remission after first-line dasatinib discontinuation in patients with chronic myeloid leukaemia (first-line DADI trial): a single-arm, multicentre, phase 2 trial. Lancet Haematol 2020; epub ahead of print

Summary: The Japanese multicenter phase 2 'first-line DADI trial' showed that dasatinib could safely be discontinued after first-line treatment in patients with CML who had received at least 36 months of therapy and sustained deep molecular response.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren