Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van eerstelijns FOLFOXIRI plus panitumumab voor RAS-wildtype mCRC


Prof. Michael GeisslerDe Duitse multicenter gerandomiseerde fase 2-studie VOLFI onderzocht de veiligheid en werkzaamheid van toevoegen van panitumumab aan mFOLFOXIRI voor niet-eerder behandeld RAS-wildtype metastatisch colorectaalcarcinoom (mCRC). Prof. Michael Geissler (Klinikum Esslingen) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1 De studie includeerde 96 patiënten die 2:1 werden gerandomiseerd naar mFOLFOXIRI met panitumumab (experimentele arm; n=63) of alleen mFOLFOXIRI (controle-arm; n=33). Het primaire eindpunt van de studie was ORR. Op basis van historische data werd in de controle-arm een ORR 60% verwacht. Het vooraf-gespecificeerde criterium voor werkzaamheid in de experimentele arm was een ORR 75% of hoger.

De ORR in de experimentele arm kwam uit op 87,3% waarmee aan het criterium voor werkzaamheid voldaan werd. In de controle-arm was de ORR 60,6% (odds ratio 4,469; p=0,004). Ook het secundaire metastase-resectiepercentage was hoger in de experimentele arm dan in de controle-arm (33,3% versus 12,1%; p=0,02). De progressievrije overleving verschilde niet significant tussen beide armen, en er was een trend van langere overall survival in de experimentele arm (HR 0,67; p=0,12).

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van panitumumab aan eerstelijns FOLFOXIRI voor RAS-wildtype mCRC resulteerde in verbetering van de ORR en secundaire metastase-resectiepercentage.

1.Modest DP, Martens UM, Riera-Knorrenschild J et al. FOLFOXIRI plus panitumumab as First-line treatment of RAS wild-type metastatic colorectal cancer: the randomized, open-label, phase II VOLFI study (AIO KRK0109). J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The German randomised phase 2 study VOLFI found that the addition of panitumumab to first-line FOLFOXIRI for RAS wild-type metastatic colorectal cancer was associated with improved ORR and improved rate of secondary resection of metastases.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren