Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van eerstelijns tislelizumab plus chemotherapie voor gevorderd ESCC en G/GEJ-adenocarcinoom


Dr. Jianming XuEr is behoefte aan nieuwe eerstelijns behandelingen voor lokaal-gevorderd of metastatisch slokdarm squameus celcarcinoom (ESCC) en maag/maagslokdarmovergang (G/GEJ) adenocarcinoom. Een multicenter fase 2-studie in China heeft de combinatie van het anti-PD-1 monoklonaal antilichaam tislelizumab plus chemotherapie voor deze maligniteiten geëvalueerd. Dr. Jianming Xu (Vijfde Medisch Centrum van het Algemene Ziekenhuis van het Chinese Volksbevrijdingsleger, Beijing) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1


De studie includeerde 15 patiënten met gevorderd ESCC en 15 patiënten met gevorderd G/GEJ-adenocarcinoom. De ESCC-patiënten kregen intraveneus tislelizumab 200 mg iedere drie weken plus ten hoogste zes cycli cisplatine en fluorouracil. De G/GEJ-adenocarcinoom patiënten kregen tislelizumab plus ten hoogste zes cycli oxaliplatine en capecitabine. Het primaire eindpunt van de studie was veiligheid. Eén patiënt overleed aan als met de behandeling samenhangend beoordeelde leverdysfunctie. De meest-gerapporteerde adverse events waren anemie (n=18), verminderde eetlust (n=17), misselijkheid (n=16), en asthenie (n=15). In beide cohorten werd objectieve respons gezien in 46,7% en ziektecontrole in 80%. De mediane duur van respons was 12,8 maanden in het ESCC-cohort en was nog niet matuur in het G/GEJ-adenocarcinoom cohort.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns tislelizumab plus chemotherapie voor gevorderd ESCC of G/GEJ adenocarcinoom resulteerde in duurzame responsen met manageable toxiciteit.

1.Xu J, Bai Y, Xu N et al. Tislelizumab plus chemotherapy as first-line treatment for advanced esophageal squamous cell carcinoma an gastric/gastroesophageal junction adenocarcinoma. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 study in China found durable responses and manageable toxicity of first-line tislelizumab plus chemotherapy for advanced ESCC or G/GEJ adenocarcinoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren