Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van eerstelijns toripalimab plus bevacizumab voor gevorderd levercelcarcinoom

(0)2024-06-09 12:00   ( Nieuws )

Prof. Chunyi HaoEr is behoefte aan meer-werkzame eerstelijns behandelingen voor gevorderd levercelcarcinoom (aHCC). Een multicenter fase 2-studie in China heeft de combinatie van toripalimab en bevacizumab voor niet-eerder behandeld aHCC geëvalueerd. Prof. Chunyi Hao (Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 54 patiënten die iedere drie weken toripalimab 240 mg plus bevacizumab 15 mg/kg kregen. Primaire eindpunten waren veiligheid en tolerabiliteit en door lokale onderzoekers beoordeelde respons, met als vooraf-gedefinieerd criterium voor werkzaamheid een ondergrens van het 95%-betrouwbaarheids interval hoger dan 10%. De lokaal-beoordeelde ORR was 31,5% (95%-bti 19,5-45,6) waarmee voldaan werd aan het criterium voor werkzaamheid. De centraal-beoordeelde ORR was 46,3% (95%-bti 32,6-60,4), de mediane progressievrije overleving was 8,5 maanden (95%-bti 5,5-11,0) volgens lokale onderzoekers en 9,8 maanden (5,6-NE) volgens centrale beoordeling, en de mediane overall survival werd niet bereikt, met OS-percentages 77,3% en 63,5% na 12 respectievelijk 24 maanden. Graad 3 of hoger treatment-emergent adverse events werden gerapporteerd voor 50% van de patiënten.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van toripalimab plus bevacizumab als eerstelijns behandeling voor aHCC een gunstig werkzaamheids- en veiligheidsprofiel had.

1.Chen Y, Du C, Shen S et al. Toripalimab plus bevacizumab as first-line treatment for advanced hepatocellular carcinoma: a prospective, multicenter, single-arm phase II trial. Clin Cancer Res 2024-0006/745810

Summary: A multicenter phase 2 trial in China found efficacy and favorable safety of the first-line combination of toripalimab and bevacizumab for advanced hepatocellular carcinoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren