Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van eerstelijns venetoclax plus 3 + 7 daunorubucine en cytarabine voor AML in volwassenen


De klinische uitkomsten van volwassenen met AML zijn met de huidige behandelingen niet bevredigend. Een fase 2-studie in drie centra in China heeft de eerstelijns combinatie van de Bcl-2 remmer venetoclax met 3+ 7 daunorubicine en cytarabine chemotherapie (DAV) voor AML in volwassenen geëvalueerd. Prof. Hong-Hu Zhu (Universiteit van Zhejiang) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Haematology.1

De studie includeerde patiënten in de leeftijd van achttien tot en met zestig jaar, met ECOG performance status 2 of beter, en niet-eerder behandeld AML. De patiënten kregen één of twee inductiecycli DAV. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met complete remissie (CR of CRi) na de eerste cyclus. Complete remissie na de eerste cyclus werd gezien in 30 van 33 patiënten (91,%; 95%-bti 76-98), onder wie 29 zonder detecteerbare residuele ziekte (<0,1%). Graad 3 of 4 neutropenie, trombocytopenie, en anemie werden gezien in alle patiënten; febriel neutropenie in 55%, pneumonie in 21%, en sepsis in 12%. Er waren geen graad 5 toxiciteiten. De mediane follow-up was 11 maanden (IQR 9-12). Het één-jaars gebeurtenisvrije overlevingspercentage was 72% (95%-bti 56-94) en het één-jaars overall survival percentage was 97% (91-100).

De onderzoekers concluderen dat het DAV-regime een effectieve inductietherapie was voor nieuw-gediagnostiseerd AML in volwassen patiënten.

1.Wang H, Mao L, Yang M et al. Venetoclax plus 3 + 7 daunorubicin and cytarabine chemotherapy as first-line treatment for adults with acute myeloid leukaemia: a multicentre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Haematol 2022; epub ahead of print

Summary: A phase 2 trial in three centers in China evaluated the combination of first-line venetoclax and 3 + 7 daunorubicine and cytarabine chemotherapy (DAV) for AML in adults. Composite complete remission after one cycle of DAV was seen in 91% of patients, and 97% of patients with complete remission had undetectable residual disease. One-year event-free survival and overall survival rates werd 72% and 97%, respectively. The authors conclude that the DAV regimen is an effective induction therapy for newly diagnosed AML in adult patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren