Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van ensartinib voor critozinib-resistent ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom


Prof. Li ZhangEnsartinib (voorheen X-396) is een nieuwe-generatie ALK-remmer, met in een fase 1-studie gebleken activiteit voor ALK-mutatiepositief NSCLC. Een multicenter fase 2-studie in China heeft de veiligheid en werkzaamheid onderzocht van ensartinib voor ALK-positief NSCLC na falen van crizotinib. Prof. Li Zhang (Sun Yat-sen Universiteit, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Respiratory Medicine.1

De studie, uitgevoerd in 27 centra, includeerde volwassen patiënten met stadium IIIb of IV ALK-positief NSCLC met progressie op crizotinib-therapie, een ECOG performance status 2 of lager, en twee of minder eerdere behandelingen. Patiënten met asymptomatische hersenmetastasen waarvoor geen steroïdentherapie vereist was konden deelnemen. Alle patiënten kregen oraal ensartinib 225 mg eenmaal daags (continu schema). Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met centraal-beoordeelde objectieve respons.

De studie includeerde 160 patiënten die tenminste één dosis ensartinib kregen en de veiligheids-analyseset vormden; vier patiënten hadden inclusion violations en werden uit de werkzaamheids-analyse geëxcludeerd. Er waren 97 patiënten met hersenmetastasen (62% van 156). Objectieve respons werd gezien in 76 van 147 evalueerbare patiënten (52%; 95%-bti 43-60) in de full analysis set en intracraniële respons werd gezien in 28 van 40 evalueerbare patiënten met hersenmetastasen (70%; 95%-bti 53-83). Tenminste één treatment-related adverse event werd gerapporteerd voor 91% van de patiënten in de safety analysis set. De meeste TRAEs waren graad 1 of 2. Veel-gerapporteerde TRAEs waren rash (56% van de patiënten), verhoogde alanine-aminotransferase activiteit (46%) en verhoogde aspartaat-aminotransferase activiteit (41%).

De onderzoekers concluderen dat ensartinib activiteit had en goed verdragen werd in patiënten met crizotinib-refractair ALK-positief NSCLC, inclusief patiënten met hersenmetastasen.

1.Yang Y, Zhou J, Zhou J et al. Efficacy, safety, and biomarker analysis of ensartinib in crizotinib-resistant, ALK-positive non-small-cell lung cancer: a multicentre, phase 2 trial. Lancet Respir Med 2019; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 study in China found that ensartinib has activity and is well tolerated in patients with crizotinib-refractory, ALK-positive NSCLC, including patients with brain metastases.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren