Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van geptanolimab voor niet-resectabel recidiverend of metastatisch alveolair wekedelensarcoom


Prof. Yuankai ShiEr zijn weinig behandelopties voor patiënten met alveolair wekedelensarcoom (ASPS). De multicenterstudie Gxplore-005 in China heeft de veiligheid en werkzaamheid van het op PD-1 gerichte antilichaam geptanolimab voor niet-resectabel recidiverend of metastatisch ASPS onderzocht. Prof. Yuankai Shi (Peking Union Medical College, Beijing) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

Gxplore-005 werd uitgevoerd in elf centra in China. De studie includeerde 37 patiënten in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar, onder wie 23 die eerder systemische behandeling hadden gekregen. De patiënten kregen intraveneus geptanolimab 3 mg/kg iedere twee weken tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde objectieve respons.

Objectieve respons werd gezien in 14 patiënten (ORR 37,8%; 95%-bti 22,5-55,2). Onder deze responders was na zes maanden de respons behouden in 92%. Ziektecontrole werd gezien in 32 patiënten (DCR 86,5%; 95%-bti 71,2-95,5). De mediane progressievrije overleving was 6,9 maanden (95%-bti 5,0-NR). Graad 3 treatment-related adverse events werden gezien in drie patiënten; er waren geen graad 4 of 5 TRAEs. Twee patiënten (5%) discontinueerden de behandeling wegens TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat geptanolimab een manageable veiligheidsprofiel had en klinisch relevante activiteit voor niet-resectabel recidiverend of gevorderd ASPS.

1.Shi Y, Cai Q, Jiang Y et al. Activity and safety of geptanolimab (GB226) for patients with unresectable, recurrent or metastatic alveolar soft part sarcoma: a phase 2 single-arm study. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: The Chinese multicenter phase 2 study Gxplore-005 found that the PD-1 antibody geptanolimab had a manageable safety profile and clinically meaningful activity for unresectable, recurrent or metastatic alveolar soft part sarcoma. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren