Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van geptanolimab voor recidiverend of refractair perifeer T-cel lymfoom

(0)2021-01-13 13:59   ( Nieuws )

Prof. Yuankai ShiPerifeer T-cel lymfoom (PTCL) is een zeldzame ziekte. Goedgekeurde behandelingen voor recidiverend of refractair (R/R) PTCL leveren slechts beperkt klinisch profijt. De multicenter fase 2-studie Gxplore-002 in China heeft het anti-PD-1 antilichaam geptanolimab (GB226) voor R/R PTCL geëvalueerd. Prof. Yuankai Shi (Chinese Academie van Medische Wetenschappen, Beijing) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Hematology & Oncology.1

Gxplore-002 werd uitgevoerd in 41 centra in China. De studie includeerde patiënten die intraveneus geptanolimab 3 mg/kg iedere twee weken kregen, tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met centraal-beoordeelde objectieve respons.

Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 4,06 maanden (range 0,30-22,9). Onder de 89 patiënten in de full analysis set (FAS) waren er 36 met objectieve respons (ORR 40,4%; 95%-bti 30,2-51,4) onder wie 13 met complete respons (14,6%) en 23 met partiële respons (25,8%). De mediane duur van respons was 11,4 maanden (95%-bti 4,8-NR). Deze figuur laat zien dat patiënten met tumoren met PD-L1 expressie 50% of hoger meer profijt van geptanolimab hadden dan patiënten met lagere PD-L1 expressie. Graad 3 of hoger treatment-related adverse events werden gerapporteerd voor 26 patiënten (25,5%).

De onderzoekers concluderen dat geptanolimab veelbelovende activiteit en manageable veiligheid had in patiënten met R/R PTCL.

1.Shi Y, Wu J, Wang Z et al. Efficacy and safety of geptanolimab (GB226) for relapsed or refractory peripheral T cell lymphoma: an open-label phase 2 study (Gxplore-002). J Hematol Oncol 2021;14:12

Summary: The multicenter phase 2 study Gxplore-002 in China found promising activity and manageable safety of the anti-PD-1 antibody geptanolimab in patients with relapsed or refractory PTCL.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren