Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van lenvatinib plus pembrolizumab voor gevorderd endometriumcarcinoom


Dr. Vicky MakkerLenvatinib is een multikinaseremmer van onder meer VEGFR1, VEGFR2, en VEGFR3. Pembrolizumab is een op PD-1 gericht antilichaam, met matige werkzaamheid voor niet-geselecteerd endometriumcarcinoom. Een multicenter fase 2-studie in de Verenigde Staten heeft de waarde onderzocht van de combinatie van lenvatinib plus pembrolizumab voor gevorderd endometriumcarcinoom. Dr. Vicky Makker (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren een interimanalyse van de studie online in The Lancet Oncology.1

De studie, uitgevoerd in elf centra, includeerde volwassen patiënten met metastatisch endometriumcarcinoom, ECOG performance status 0 of 1, een levensverwachting van tenminste twaalf weken, en ten hoogste twee eerdere systemische behandelingen. Ze kregen oraal lenvatinib 20 mg eenmaal daags plus intraveneus pembrolizumab 200 mg eens per drie weken tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt van de interimanalyse was percentage patiënten met objectieve respons na 24 weken, beoordeeld door de lokale onderzoekers.

Van de 54 geïncludeerde patiënten werden 53 in de analyse opgenomen. De mediane follow-up op het moment van de interimanalyse was 13,3 maanden (IQR 6,7-20,1). Na 24 weken behandeling was objectieve respons gezien in 21 patiënten (39,6%; 95%-bti 26,5-54,0). Het veiligheidsprofiel was vergelijkbaar met wat eerder is gerapporteerd voor lenvatinib en pembrolizumab monotherapie. Ernstige treatment-related adverse events werden gezien in 16 patiënten (30%), onder wie één patiënt die overleed aan intracraniële hemoragie. Vijf patiënten (9%) discontinueerden de behandeling wegen TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van lenvatinib plus pembrolizumab antitumoractiviteit heeft laten zien in patiënten met gevorderd endometriumcarcinoom, zonder nieuwe veiligheidssignalen met uitzondering van verhoogde frequentie van hypothyreoïdie. De combinatie wordt momenteel onderzocht in een gerandomiseerde fase 3-studie.

1.Makker V, Rasco D, Vogelzang NJ et al. Lenvatinib plus pembrolizumab in patients with advanced endometrial cancer: an interim analysis of a multicentre, open-label, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 study in the USA found that lenvatinib plus pembrolizumab had activity for advanced recurrent endometrial cancer. The safety profile was similar to what was previously reported for the monotherapies, apart from an increased frequency of hypothyroidism.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren