Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van lenvatinib voor gevorderd of metastatisch thymuscarcinoom


Dr. Noboru YamamotoEr is geen standaard-behandeling voor gevorderd of metastatisch thymuscarcinoom na progressie op platina-gebaseerde chemotherapie. Lenvatinib is een nieuwe remmer van VEGFR-, FGFR-, RET-, cKit-, en andere kinasen. De mutlicenter Japanse fase 2-studie REMORA inventariseerde werkzaamheid en veiligheid van lenvatinib als tweedelijns behandeling voor thymuscarcinoom. Dr. Noboru Yamamoto (ziekenhuis van het Nationaal Maligniteitencentrum, Tokio) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

REMORA werd uitgevoerd in acht centra in Japan. Inclusiecriteria waren leeftijd twintig jaar of ouder, tenminste één meetbare lesie, en ECOG performance status 0 of 1. De patiënten kregen oraal lenvatinib 24 mg eens per dag tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt van de studie was centraal-beoordeelde objectieve respons. De studie includeerde 42 patiënten, die allen behandeld werden. De mediane follow-up was 15,5 maanden (IQR 13,1-17,5). Objectieve respons werd gezien in zestien patiënten (ORR 38%; 90%-bti 25,6-52,0) en stabiele ziekte in vierentwintig patiënten (57%). De meest-frequente graad 3 treatment-related adverse events waren hypertensie (64% van de patiënten) en palmair-plantair erythrodysesthesiesyndroom (7%). Er waren geen graad 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat lenvatinib een veelbelovende optie kan zijn voor patiënten met eerder-behandeld thymuscarcinoom.

1.Sato J, Satouchi M, Itoh M et al. Lenvatinib in patients with advanced or metastatic thymic carcinoma (REMORA): a multicentre, phase 2 trial. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The Japanese multicenter phase 2 study REMORA found activity (response in 38% plus stable disease in 57% of patients) of lenvatinib for advanced or metastatic thymic carcinoma. The most frequent grade 3 TRAEs were hypertension in 64% and palmar-plantar erythrodyesthesia syndrome in 7%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren