Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van tweedelijns HX008 plus irinotecan voor gevorderd G/GEJ carcinoom


Irinotecan is een standaard tweedelijns behandeling voor gevorderde maag of maag-slokdarmovergang (G/GEJ)-maligniteit. Een multicenter fase 2-studie in China heeft de waarde van de tweedelijns combinatie van irinotecan plus het anti-PD1 antilichaam HX008 voor gevorderde G/GEJ-maligniteit onderzocht. Prof. Jing Huang (Chinese Academie voor Medische Wetenschappen, Beijing) en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1De studie, uitgevoerd in elf centra, includeerde 58 patiënten met histologisch bevestigde gevorderde G/GEJ-maligniteit na eerstelijns platina en/of fluoropyrimidine chemotherapie. De patiënten kregen intraveneus HX008 200 mg iedere drie weken plus intraveneus irinotecan 160 mg/m2 iedere twee weken tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met centraal-beoordeelde objectieve respons.

De mediane follow-up was 10,5 maanden (range 7,4-18,9). Objectieve respons werd gezien in 16 patiënten (ORR 27,6% (95%-bti 16,1-39,1) en stabiele ziekte in 19 andere patiënten (DCR 60,3%; 95%-bti 46,4-73,0). Er was geen verschil in ORR tussen de groep van 13 patiënten met PD-L1 positieve tumoren (combined positive score ≥1; ORR 38,5%) en de groep van 8 patiënten met PD-L1 negatieve tumoren (CPS <1; ORR 37,5%). De mediane duur van respons was 8,0 maanden (range 1,5-langer dan 12,5). De mediane progressievrije overleving was 4,2 maanden (95%-bti 2,2-5,5) en de mediane overall survival werd niet bereikt (95%-bti 8,7-NR). Er was een niet-statistisch significante (p=0,19) trend van langere OS onder de patiënten met PD-L1 positieve tumoren (mediaan NR) dan onder de patiënten met PD-L1 negatieve tumoren (mediaan 8,7 maanden). Alle patiënten hadden any grade treatment-related adverse events, en graad 3 of 4 TRAEs werden gezien in 63,8%). Er waren geen graad 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van HX008 en irinotecan veelbelovende activiteit had als tweedelijns behandeling voor gevorderde G/GEJ-maligniteit, met manageable toxiciteit.

1.Song Y, Li N, Li Q et al. HX008, an anti-PD1 antibody, plus irinotecan as second-line treatment for advanced gastric of gastroesophageal junction cancer: a multicenter, single-arm phase II trial. J ImmunoTher Cancer 2020-001279

Summary: A phase 2 trial in 11 hospitals in China found promising activity of the combination of irinotecan and the anti-PD1 antibody HX008 as second-line treatment for G/GEJ-cancer. The toxicity of the combination was manageable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren