Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van upfront FOLFOXIRI en bevacizumab met of zonder atezolizumab voor mCRC


Prof. Chiara CremoliniIn eerdere studies is geen werkzaamheid gezien van immuuncheckpointremmers voor proficient mismatch repair (pMMR) of microsatellite stable (MSS) metastatisch colorectaalcarcinoom, maar er zijn aanwijzingen dat actieve combinatie-chemotherapie zoals FOLFOXIRI en bevacizumab de immunogeniciteit van pMMR- of MSS-tumoren kunnen versterken. De multicenter gerandomiseerde fase 2-studie AtezoTRIBE in Italië evalueerde toevoeging van atezolizumab aan de eerstelijns combinatie FOLFOXIRI-bevacizumab voor mCRC. Prof. Chiara Cremolini (Academisch Ziekenhuis Pisa) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1


AtezoTRIBE, uitgevoerd in 22 centra, includeerde patiënten in de leeftijd van 18 tot en met 70 jaar en ECOG performance status 0 tot en met 2, of in de leeftijd van 71 tot en met 75 jaar met ECOG PS 0, en adequate orgaanfunctie. De patiënten hadden niet-eerder behandeld mCRC. Ze werden gestratificeerd naar centrum, ECOG PS, locatie van de primaire tumor, en voorafgaande adjuvante behandeling, 1:2 gerandomiseerd naar de controlegroep die FOLFOXIRI-bevacizumab kreeg (n=73) en de atezolizumabgroep, die FOLFOXIRI-bevacizumab plus intraveneus atezolizumab kreeg (n=145). Na acht veertien-daagse cycli kregen de patiënten onderhoudsbehandeling met fluorouracil-leucovorine-bevacizumab met of zonder atezolizumab, tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving.

De mediane follow-up was 19,9 maanden (IQR 17,3-23,9). De mediane PFS was 13,1 maanden in de atezolizumabgroep versus 11,5 maanden in de controlegroep (HR 0,69; p=0,012). De meest-frequente graad 3 of 4 adverse events waren neutropenie (42% van de patiënten in de atezolizumabgroep versus 36% van de patiënten in de controlegroep), diarree (15% versus 13%), en febriele neutropenie (10% versus 10%). Behandelingsgerelateerd overlijden trof twee patiënten in de atezolizumabgroep en geen van de patiënten in de controlegroep.

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van atezolizumab aan eerstelijns FOLFOXIRI-bevacizumab voor mCRC veilig was een geassocieerd was met verbetering van de PFS.

1.Antoniotti C, Rossini D, Pietrantonio F et al. Upfront FOLFOXIRI plus bevacizumab with or without atezolizumab in the treatment of patients with metastatic colorectal cancer (AtezoTRIBE): a multicentre, open-label, randomised, controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The multicenter randomized phase 2 AtezoTRIBE trial in Italy found that addition of atezolizumab to first-line FOLFOXIRI plus bevacizumab was safe and improved progression-free survival in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren