Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2b-studie van cediranib plus olaparib voor recidiverend platina-resistent ovariumcarcinoom


Dr. Jung-Min LeeIn ongeveer 80% van de patiënten met gevorderd ovariumcarcinoom (OC) wordt binnen drie jaar na cytoreductieve chirurgie en chemotherapie recidief gezien, en bijna alle patiënten met recidiverende ziekte ontwikkelen platina-resistentie. De multicenter fase 2 CONCERTO-studie in de Verenigde Staten heeft de combinatie van de VEGF-TKI cediranib en de PARP-remmer olaparib geëvalueerd voor patiënten met recidiverend platina-resistent (OC) zonder kiemlijn BRCA1/2-mutatie (non-gBRCAm). Dr. Jung-Min Lee (National Cancer Institute, Bethesda MD) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

CONCERTO werd uitgevoerd in 25 centra. De studie includeerde 60 volwassen patiënten met recidiverend platina-resistent non-gBRCAm OC en een ECOG performance status 2 of beter, die mediaan vier (tenminste drie) eerdere lijnen behandeling hadden gekregen. De patiënten kregen cediranib 30 mg eenmaal daags plus olaparib 200 mg tweemaal daags. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met onafhankelijk centraal-beoordeelde objectieve respons.

De mediane duur van behandeling was 15 weken. Er was één patiënt met complete respons en accht patiënten met partiële respons, voor een ORR van 15,3% (95%-bti 7,2-27,0) en er waren veertien patiënten met stabiele ziekte gedurende tenminste zes maanden (DCR 23,7%). De mediane progressievrije overleving was 5,1 maanden en de mediane overall survival was 13,2 maanden (95%-bti 9,4-16,4). Graad 3 of hoger adverse events werden gerapporteerd voor 44 patiënten (73,3%), waaronder één graad 5 AE (sepsis), beschouwd als niet-gerelateerd aan de studiebehandeling. AEs resulteerden in dosisonderbrekingen in 55%, doseringsverlagingen in 18,3%, en discontinuering van de behandeling in 18,3%.

De onderzoekers concluderen dat de studie klinische activiteit heeft laten zien van de combinatie cediranib-olaparib voor zwaar-voorbehandeld recidiverend platina-resistent non-gBRCAm OC.

1.Lee J-M, Moore RG, Ghamande S et al. Cediranib in combination with olaparib in patients without a germline BRCA1/2 mutation and with recurrent platinum-resistant ovarian cancer: phase IIb CONCERTO trial

Summary: The multicenter phase 2b CONCERTO trial found clinical activity of the combination cediranib-olaparib for heavily pretreated recurrent platinum-resistant ovarian cancer in patients without a germline BRCA mutation.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren