Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 3-studie van adjuvant S-1 versus observatie na resectie van galwegcarcinoom

(0)2023-01-22 16:00   ( Nieuws )

Prof. Junji FuruseS-1 voor gevorderd galwegcarcinoom (BTC) heeft veelbelovende activiteit en slechts milde toxiciteit. De multicenter fase 3-studie JCOG1202 in Japan heeft adjuvant S-1 vergeleken met observatie na resectie van vroeg-stadium BTC. Prof. Junji Furuse (Kyorin Universiteit, Tokio) en collega’s publiceren de studie in The Lancet.1

JCOG1202 werd uitgevoerd in 38 centra in Japan. De studie includeerde 440 patiënten (leeftijd 20 tot en met 80 jaar) na resectie van BTC. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar vier cycli oraal S-1 tweemaal daags 40-60 mg afhankelijk van lichaamsoppervlak gedurende de eerste vier weken van zes-weekse cycli (n=218) of observatie (n=222). Het primaire eindpunt was overall survival.

De mediane follow-up was 45,4 maanden. De figuur laat zien dat de OS langer was in de S-1 groep dan in de observatiegroep (77,1% versus 67,6% na drie jaar; HR 0,69; p=0,0080) terwijl de recidiefvrije overleving niet-significant beter was met S-1 dan met observatie (62,4% versus 50,9% na drie jaar (HR 0,80; p=0,088). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events met S-1 waren afgenomen neutrofielengetal (14% van de patiënten) en galweginfectie (7%).

De onderzoekers concluderen dat adjuvant S-1 na resectie voor BTC resulteerde in significante verlenging van de OS.

1.Nakachi L, Ikeda M, Konishi M et al. Adjuvant S-1 compared with observation in resected biliary tract cancer (JCOG1202, ASCOT): a multicentre, open-label, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet 2023;401:195-203

Summary: The multicenter phase 3 JCOG1202 trial in Japan found that after resection for biliary tract cancer, adjuvant S-1 compared with observation resulted in significant improvement in overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren