Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 3-studie van eerstelijns camrelizumab-carboplatine-paclitaxel voor gevorderd sqNSCLC


Prof. Caicun ZhouCamrelizumab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam tegen PD-1, met antitumor-activiteit voor verschillende typen tumoren. De multicenter gerandomiseerde fase 3-studie Camel-sq. In 53 centra in China, heeft eerstelijns camrelizumab in combinatie met carboplatine en paclitaxel voor gevorderd squameus niet-kleincellig longcarcinoom (sqNSCLC) geëvalueerd. Prof. Caicun Zhou (Tongji Universiteit, Shanghai) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Thoracic Oncology.1

De studie includeerde 389 patiënten met stadium IIIB-IV sqNSCLC die 1:1 werden gerandomiseerd naar vier tot zes cycli carboplatine-paclitaxel met camrelizumab (n=193) of placebo (n=196) gevolgd door onderhoudsbehandeling met camrelizumab of placebo. Voor aanvang van de behandeling en na twee cycli stonden de patiënten bloedmonsters af waarin ctDNA werd bepaald. De mediane progressievrije overleving was 8,5 versus 4,9 maanden (p<0,0001) en de mediane overall survival was niet bereikt versus 14,5 maanden (p<0,0001) met camrelizumab-chemotherapie versus placebo-chemotherapie. Binnen de camrelizumab-chemotherapiegroep was klaring van ctDNA na twee cycli onafhankelijk geassocieerd met langere PFS (p<0,0001) en OS (p<0,0001).

De onderzoekers concluderen dat deze bevindingen het gebruik van eerstelijns camrelizumab plus chemotherapie voor gevorderd sqNSCLC steunen.

1.Ren S, Chen J, Xu X et al. Camrelizumab plus carboplatin and paclitaxel as first-line treatment for advanced squamous non-small-cell lung cancer (Camel-sq): a phase 3 trial. J Thor Oncol 2021.11.018

Summary: The multicenter phase 3 Camel-sq trial, in 53 centers in China, compared camrelizumab-carboplatin-paclitaxel versus placebo-carboplatin-paclitaxel as first-line treatment for advanced squamous non-small-cell lung cancer. The median PFS was 8.5 versus 4.9 months (p<0.0001) and the median OS was not reached versus 14.5 months (p<0.0001) with camrelizumab-chemotherapy versus placebo-chemotherapy. ctDNA clearance after two cycles was independently associated with longer PFS and OS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren