Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 3-studie van eerstelijns lenvatinib plus TACE voor gevorderd levercelcarcinoom


Prof. Ming KuangLenvatinib (LEN) is een standaard eerstelijns optie voor gevorderd levercelcarcinoom (aHCC), maar aHCC-patiënten hebben ook met LEN een slechte prognose. De fase 3-studie LAUNCH, in twaalf centra in China, heeft toevoeging van transarteriële chemoëmbolisatie (TACE) aan eerstelijns LEN voor aHCC geëvalueerd. Prof. Ming Kuang (Sun Yat-sen Universiteit, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

LAUNCH includeerde 338 patiënten met behandelings-naïef of initieel recidiverend aHCC na chirurgie. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar LEN-TACE (n=170) of LEN (n=168); TACE vond plaats één dag na start van LEN. Het primaire eindpunt was overall survival. Een geprespecificeerde interimanalyse na mediaan 17,0 maanden follow-up liet zien dat de OS en PFS significant langer waren met LEN-TACE dan met alleen LEN. De mediane OS was 17,8 maanden met LEN-TACE versus 11,5 maanden met LEN (HR 0,45; p<0,001) terwijl de mediane PFS 10,6 maanden was met LEN-TACE versus 6,4 maanden met alleen LEN (HR 0,43; p<0,001). Ook de ORR was hoger met LEN-TACE dan met LEN (54,1% versus 25,0%; p<0,001). Graad 3 of 4 hepatotoxiciteit was meer frequent in de LEN-TACE groep dan in de LEN-groep. Percentages patiënten met LEN doseringsreductie of dosisonderbreking verschilden niet significant tussen de twee groepen.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van TACE aan LEN resulteerde in significant betere overleving onder aHCC-patiënten, met een manageable bijwerkingenprofiel.

1.Peng Z, Fan W, Zhu B et al. Lenvatinib combined with transarterial chemoembolization as first-line treatment for advanced hepatocellular carcinoma: a phase III, randomized clinical trial (LAUNCH). J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 3 LAUNCH trial in China found that among patients with advanced hepatocellular carcinoma, addition of transarterial chemoembolization to lenvatinib was associated with improved clinical outcomes and a manageable side effect profile.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren