Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 3-studie van fosnetupitant versus fosaprepitant voor preventie van CINV


Chemotherapie-geïnduceerde misselijkheid en braken (CINV) is een bijwerking met aanzienlijke discomfort voor de patiënten die gebruik van hoog-emetogene chemotherapie (HEC) sterk kan beperken. Voor de preventie van CINV wordt triplet-therapie aanbevolen bestaande uit een neurokininereceptorantagonist (NK1 RA) , een serotoninereceptorantagonist (5-HT3 RA) en dexamethason (DEX). De meest-gebruikte NK1 RA is fosaprepitant (FosAPR), een injecteerbare prodrug van aprepitant. Fosneptupitant (FosNTP) is een injecteerbare prodrug van netiputant. De multicenter fase 3-studie CONSOLE in Japan heeft FosAPR en FosNTP als onderdeel van anti-emetogeen regime head-to-head vergeleken. Dr. Tomohide Tamura (St Luke’s International Hospital, Tokio) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie, uitgevoerd in 82 centra, includeerde 785 volwassen patiënten die cisplatine-chemotherapie kregen voor maligniteiten. Voor de preventie van CINV kregen de patiënten voor aanvang van de eerste cyclus palonosetron en dexamethason plus FosNTP (n=392) of FosAPR (n=393). Het primaire eindpunt was percentage patiënten met overall (0-120 uur) complete respons (CR, geen emitische gebeurtenis en geen rescue medicatie) met een noninferioriteitsmarge voor FosNTP versus FosAPR van 10%. De figuur laat de CR-percentages zien. De overall CR-percentages waren 75,2% met FosNTP versus 71,0% met FosAPR. FosNTP was in geen van de fasen inferieur aan FosAPR. De incidentie van treatment-related adverse events was 22,% met FosNTP versus 25,4% met FosAPR. Een significant verschil werd gezien in incidentie van injectieplaatsreacties: 0,3% met FosNTP versus 3,6% met FosAPR (p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat FosNTP voor het eindpunt preventie van CINV niet-inferieur was aan FosAPR, en geassocieerd was met een gunstig veiligheidsprofiel en vergeleken met FosAPR resulteerde in een significant lagere incidentie van injectieplaatsreacties.

1.Hata A, Okamoto I, Inui N et al. Randomized, double-blind, phase III study of fosnetupitant versus fosaprepitant for prevention of highly emetogenic chemotherapy-induced nausea and vomiting: CONSOLE. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 3 CONSOLE study in Japan compared fosnetupitant (FosNTP) versus fosaprepitant (FosAPR) for the prevention of cisplatin-based chemotherapy-induced nausea an vomiting. FosNTP was noninferior to FosAPR and was associated with a significantly lower incidence of injection site reactions (0.3% versus 3.6%; p<0.001).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren