Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 3-studie van ibrutinib-rituximab versus fludarabine-cyclofosfamide-rituximab voor CLL

(0)2019-08-02 06:31   ( Nieuws )

Tags

CLL SLL  E1912 study  

Dr. Tait ShanafeltDe standaard eerstelijns behandeling voor CLL in patiënten in de leeftijd tot en met zeventig jaar is chemo-immunotherapie met fludarabine, cyclofosfamide, en rituximab (FCR). Deze behandeling is effectief maar geassocieerd met aanzienlijke toxiciteiten, waaronder myelosuppressie, myelodysplasie, en infectiecomplicaties. De multicenter fase 3-studie E1912 vergeleek de combinatie van ibrutinib-rituximab met standaard FCR voor CLL. Dr. Tait Shanafelt (Stanford University CA) en collega’s publiceren een geplande interimanalyse van de studie in The New England Journal of Medicine.1De studie includeerde patiënten in de leeftijd tot en met zeventig jaar met niet-eerder behandeld CLL/SLL. Ze werden 2:1 gerandomiseerd naar één cyclus ibrutinib gevolgd door zes cycli ibrutinib-rituximab gevolgd door ibrutinib tot ziekteprogressie (n=354) of zes cycli FCR (n=175). Het primaire eindpunt was progressievrije overleving. De mediane follow-up was 33,6 maanden. De drie-jaars progressievrije overleving was 89,4% met ibrutinib-rituximab versus 72,9% met FCR (HR 0,35; p<0,001). De drie-jaars overall survival was 98,8% met ibrutinib-rituximab versus 91,5% met FCR (HR 0,17; p<0,001). Ibrutinib-rituximab was in termen van PFS niet superieur aan FCR in de subgroep met IGHV-mutatie. De incidentie van graad 3 of hoger adverse events was vergelijkbaar in de twee groepen (80,1% versus 79,9%), en de incidentie van infectiecomplicaties was lager met rituximab-ibrutinib (10,5%) dan met FCR (20,3%; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat ibrutinib-rituximab vergeleken met FCR resulteerde in significant langere PFS en OS van patiënten in de leeftijd tot en zeventig jaar met niet-eerder behandeld CLL/SLL.

1.Shanafelt TD, Wang XV, Kay NE et al. Ibrutinib-rituximab or chemoimmunotherapy for chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med 2019;381:432-443

Summary: The multicenter phase 3 study E1912 compared ibrutinib-rituximab with standard fludarabine-cyclophosphamide-rituximab for previously untreated CLL in patients aged 70 years or younger. The progression-free survival and overall survival were signficantly longer in de ibrutinib-rituximab-arm

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren