Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 3-studie van toevoegen van adebrelimab aan eerstelijns chemotherapie voor ES-SCLC


Prof. Ying ChengExtensief-stadium kleincellig longcarcinoom (ES-SCLC) heeft een slechte prognose en weinig behandelopties. De multicenter fase 3-studie CAPSTONE-1 in China heeft toevoeging van adebrelimab (anti-PD-L1) aan eerstelijns carboplatine-etoposide chemotherapie voor ES-SCLC geëvalueerd. Prof. Ying Cheng (Jilin Maligniteitenziekenhuis, Changchun) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

CAPSTONE-1 werd uitgevoerd in 47 tertiaire ziekenhuizen. De studie includeerde patiënten met niet-eerder behandeld ES-SCLC, in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar, en een ECOG performance status 0 of 1. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar vier tot zes drie-weekse cycli carboplatine-etoposide met adebrelimab 20 mg/kg (n=230) of placebo (n=232) op dag één van elke cyclus, gevolgd door onderhoudsbehandeling met adebrelimab of placebo. Het primaire eindpunt was overall survival.

Op het moment van data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 13,5 maanden. De mediane OS was 15,3 maanden in de adebrelimabgroep versus 12,8 maanden in de placebogroep (HR 0,72; p=0,0017). Treatment-related serious adverse events werden gezien in 39% van de patiënten in de adebrelimabgroep versus 28% van de patiënten in de placebogroep. In elk van beide groepen overleden twee patiënten aan met de behandeling samenhangende oorzaken.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van adebrelimab aan eerstelijns chemotherapie voor ES-SCLC resulteerde in significante verbetering van de OS, met acceptabele toxiciteit.

1.Wang J, Zhou C, Yao W et al. Adebrelimab or placebo plus carboplatin and etoposide as first-line treatment for extensive-stage small-cell lung cancer (CAPSTONE-1): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 3 CAPSTONE-1 trial in China evaluated addition of adebrelimab (anti-PD-L1) to standard first-line carboplatin-etoposide chemotherapy for ES-SCLC. Median overall survival was 15.3 months with adebrelimab-chemotherapy versus 12.8 months with placebo-chemotherapy. The safety profile of adebrelimab-chemotherapy was acceptable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren