Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 3-studie van toevoegen van ivosidenib aan azacitidine voor ND-AML met IDH1-mutatie


Prof. Hartmut DöhnerSomatische mutaties in het gen voor isocitraatdehydrogenase 1 (IDH1) worden gezien in 6 tot 10% van de patiënten met AML. Ivosidenib, een orale remmer van het gemuteerde IDH1-enzym, is door de FDA goedgekeurd voor behandeling van recidiverend of refractair mIDH1-AML in volwassen patiënten en voor nieuw-gediagnostiseerd (ND) mIDH1-AML in patiënten die niet in aanmerking komen voor intensieve inductiechemotherapie. De multinationale fase 3-studie AGILE heeft toevoeging van ivosidenib aan azacitidine voor ND mIDH1-AML geëvalueerd. Prof. Hartmut Döhner (Universitätsklinikum Ulm, Duitsland) presenteert de studie vandaag op de Annual Meeting van ASH in Atlanta.1

De studie includeerde 146 patiënten met niet-eerder behandeld AML met centraal-bevestigde mIDH1-status, die niet in aanmerking kwamen voor intensieve chemotherapie, en een ECOG performance status 2 of beter hadden. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar ivosienib 500 mg eenmaal daags plus subcutaan of intraveneus azaticidine 75 mg/m2 zeven dagen van vier weekse cycli (IVO + AZA; n=72; mediane leeftijd 76,0 jaar) of placebo plus azacitidine (PBO + AZA; n=74; mediane leeftijd 75,5 jaar). Het primaire eindpunt was gebeurtenisvrije overleving (gedefinieerd als niet bereiken van complete respons na 24 weken).

De EFS was significant beter in de IVO + AZA groep dan in de PBO + AZA groep (HR 0,33; p=0,0011). De overall response rate was 62,5% met IVO + AZA versus 18,9% met PBO + AZA (p<0,0001). Complete respons werd gezien in 47,2% versus 14,9% (p<0,0001). De mediane tijd tot respons was 4,3 maanden met IVO + AZA en 3,8 maanden met PBO + AZA. Complete respons na 24 weken werd gezien in 37,5% versus 10,8%. De mediane overall survival was 24,0 maanden in de IVO + AZA groep versus 7,9 maanden in de PBO + AZA groep (HR 0,44; p=0,0005). Graad 3 of hoger adverse events werden gerapporteerd voor 93,0% versus 94,5% van de patiënten. Verder inclusie in de studie werd op advies van het IDMC voortijdig gestopt wegens evidentie van profijt van toevoegen van IVO aan AZA.

De onderzoekers concluderen dat IVO + AZA vergeleken met PBO + AZA resulteerde in betere EFS, OS, en respons in niet voor intensieve chemotherapie in aanmerking komende patiënten met ND mIDH1-AML. Het veiligheidsprofiel van IVO + AZA was gunstig.

1.Montesinos P et al. ASH Annual Meeting, abstr. 697

Summary: The multinational phase 3 AGILE study found that ivosidenib plus azacitidine, compared with placebo plus azacitidine, resulted in superior EFS, OS and clinical response in intensive chemotherapy ineligible patients with newly diagnosed AML with IDH1 mutation.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren