Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 3-studie van toevoegen van trastuzumab aan radiotherapie na lumpectomie voor HER2-positief DCIS


Prof. Melody CobleighIn preklinische studies is gezien dat trastuzumab (T) de werkzaamheid van radiotherapie (RT) kan versterken. De multicenter fase 3-studie B-43 in de Verenigde Staten vergeleek alleen RT versus RT plus T voor preventie van ontwikkeling van ipsilateraal recidief (IBTR) na lumpectomie voor HER2-positief DCIS. Prof. Melody Cobleigh (Rush University Medical Center, Chicago IL) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 2014 patiënten na lumpectomie voor HER2-positief DCIS (HER2-status centraal getest), met een ECOG performance status 0 of 1. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar RT of concurrent RT plus T. Op het moment van de nu gepubliceerde analyse waren alle patiënten tenminste vijf jaar gevolgd en was de mediane follow-up 79,2 maanden. Er waren 114 IBTR-gebeurtenissen geregistreerd: 63 in de RT-arm en 51 in de RT+T arm (HR 0,81; p=0,26). Invasief recidief werd gezien in 18 patiënten in de RT-arm versus 20 patiënten in de RT+T arm (HR 1,11; p=0,71), en DCIS werd gezien in 45 patiënten in de RT-arm versus 31 in de RT+T arm (HR 0,68; p=0,11).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van T aan RT niet resulteerde in significante verlaging van het IBRT-percentage.

1.Cobleigh MA, Anderson SJ, Siziopikou KP et al. Comparison of radiation with or without concurrent trastuzumab for HER2-positive ductal carcinoma in situ resected by lumpectomy. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 3 B-43 study randomized patients after lumpectomy for DCIS to radiotherapy alone or radiotherapy plus trastuzumab for HER2-positive DCIS. Adding trastuzumab to radiotherapy resulted in 19% reduction in IBTR rate which was not statistically significant (HR 0.81; p=0.26).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren