Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 3-studie van toevoegen van utidelone aan capecitabine voor eerder-behandeld metastatisch mammacarcinoom


Prof. Binghe XuDe Chinese multicenter fase 3-studie BG01-1323L randomiseerde patiënten met zwaar-voorbehandeld metastatisch mammacarcinoom (MBC) naar capecitabine plus het epothilon-analoog utidelone of alleen capecitabine. In 2017 is gepubliceerd dat de progressievrije overleving significant beter was in de combinatie-groep dan in de monotherapiegroep. Prof. Binghe Xu (Chinese Academie van Medische Wetenshappen, Beijing) en collega’s publiceren nu in Annals of Oncology de overall survival-uitkomsten van de studie.1

De studie randomiseerde 405 patiënten met anthracyline- en taxaan-resistent MBC 2:1 naar U-CAP (n=270) of CAP (n=135). De mediane duur van follow-up was 19,6 maanden in de combinatiegroep versus 15,4 maanden in de monotherapiegroep. De OS-analyse werd uitgevoerd nadat 313 patiënten overleden waren: 203 van 270 in de combinatiegroep versus 110 van 135 in de monotherapiegroep. De mediane OS was 19,8 maanden met U-CAP versus 16,0 maanden met CAP (HR 0,75; p=0,0142). Ook voor PFS en ORR bleef in lange-termijn analyse U-CAP superieur aan CAP. Er waren geen nieuwe toxiciteiten. Utidelone veroorzaakte slechts milde myeosuppressie en geen relevante levertoxiciteit. Perifere neuropathie werd in de U-CAP groep frequent gezien, maar was manageable en reversibel met doseringsaanpassingen.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met zwaar-voorbehandeld antracyline- en taxaan-resistent MBC de overleving significant beter was met toevoeging van utidelone aan capecitabine.

1.Xu B, Sun T, Zhang Q et al. Efficacy of utidelone plus capecitabine versus capecitabine for heavily pretreated, anthracycline- and taxane- refractory metastatic breast cancer: final analysis of overall survival in a phase 3 randomised controlled trial. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The Chinese multicenter phase 3 BG01-1323L study showed that among patients with heavily pretreated metastatic breast cancer, addition of utidelone to capecitabine was associated with significantly improved overall survival (median OS 19.8 months with U+CAP versus 16.0 months with CAP alone; HR 0.75; p=0.0142).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren