Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 3-studie van toevoeging van bevacizumab aan eerstelijns erlotinib voor EGFR-gemuteerd gevorderd nsqNSCLC


Dr. Francesco PerroneDe Japanse JO25567-studie heeft laten zien dat toevoegen van bevacizumab aan eerstelijns erlotinib resulteerde in verlenging van de progressievrije overleving van patiënten met gevorderd EGFR-gemuteerd niet-squameus niet-kleincellig longcarcinoom (nsqNSCLC). De Italiaanse multicenter fase 3-studie BEVERLY heeft onderzocht of dit ook het geval is in niet-Aziatische patiënten. Dr. Francesco Perrone (Istituto Nazionale Tumori, Napels) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Thoracic Oncology.1

De studie includeerde 160 patiënten, die 1:1 werden gerandomiseerd naar eerstelijns erlotinib oraal 150 mg eenmaal daags plus intraveneus bevacizumab 15 mg/kg iedere drie weken (n=80) of alleen erlotinib (n=80). Coprimaire eindpunten waren investigator-assessed (IA) PFS en geblindeerd onafhankelijk centraal-beoordeelde (BICR) PFS. De mediane follow-up was 36,3 maanden. De mediane IA-PFS was 15,4 maaanden met bevacizumab plus erlotinib versus 9,6 maanden met alleen erlotinib (HR 0,66; 95%-bti 0,47-0,92). De BICR-PFS analyse bevestigde dit resultaat. De PFS-verlenging met toevoeging van bevacizumab was alleen statistisch significant onder huidige of voormalige rokers. Adverse events die meer frequent waren met de combinatie waren graad 3 of hoger hypertensie (24% versus 5%), graad 3 of hoger rash (31% versus 14%), any grade trombo-embolische gebeurtenissen (11% versus 4%), en any grade proteïnurie (23% versus 6%).

De onderzoekers concluderen dat in Italiaanse patiënten met gevorderd EGFR-gemuteerd nsqNSCLC toevoeging van bevacizumab aan erlotinib resulteerde in langere PFS, met verhoogde toxiciteit maar geen onverwachte veiligheidsproblemen.

1.Piccirillo MC, Bonanno L, Garassino MC et al. Addition of bevacizumab to erlotinib as first-line treatment of patients with EGFR-mutated advanced nonsquamous non-small lung cancer. The BEVERLY multicenter randomized phase III trial. J Thor Oncol 2022.05.008

Summary: The multicenter randomized phase 3 BEVERLY trial found that the addition of bevacizumab to first-line erlotinib prolonged PFS in Italian patients with advanced EGFR-mutated nonsquamous NSCLC. Toxicity was increased with the combination but without unexpected safety issues.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren