Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter gerandomiseeerde studie van toevoegen van camrelizumab aan chemotherapie voor gevorderd ESCC


Prof. Rui-Hua XuDe standaard eerstelijns behandeling voor gevorderd of metastatisch squameus celcarcinoom van de slokdarm (A/M ESCC) is chemotherapie, hoewel de prognose slecht blijft. De gerandomiseerde fase 3-studie ESCORT-1st in zestig ziekenhuizen in China heeft toevoegen van camrelizumab (anti-PD-1) aan eerstelijns chemotherapie voor A/M ESCC geëvalueerd. Prof. Rui-Hua Xu (Sun Yat-sen Universiteit, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie in JAMA.1

De studie includeerde 596 patiënten (87,8% mannen; mediane leeftijd 62 jaar) die 1:1 werden gerandomiseerd naar intraveneus camrelizumab 200 mg (n=298) of placebo (n=298) eens per drie weken toegevoegd aan zes cycli paclitaxel-cisplatine. De primaire eindpunten waren overall survival en progressievrije overleving. De mediane follow-up was 10,8 maanden. De figuur laat zien dat de mediane OS 15,3 maanden was met camrelizumab-chemotherapie versus 12,0 maanden met placebo-chemotherapie (HR 0,70; p=0,001). De mediane progressievrije overleving was 6,9 maanden versus 5,0 maanden (HR 0,56; p<0,001). Graad 3 of hoger treatment-related adverse events werden gerapporteerd voor 63,4% van de patiënten met camrelizumab-chemotherapie versus 67,7% van de patiënten met placebo-chemotherapie, inclusief graad 5 TRAEs voor 3,0% versus 3,7%.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met A?M ESCC toevoeging van camrelizumab aan eerstelijns chemotherapie resulteerde in significante verbetering van OS en PFS.

1.Luo H, Lu J, Bai Y et al.Effect of camrelizumab vs placebo added to chemotherapy on survival and progression-free survival in patients withh advanced or metastatic esophageal squamous cell carcinoma. The ESCORT-1st randomized clinical trial. JAMA 2021;326:916-925

Summary: The multicenter phase 3 ESCORT-1st study in China evaluated addition of camrelizumab (anti-PD-1) to first-line chemotherapy for advanced or metastatic esophageal squamous cell carcinoma. The median overall survival was 15.3 months with camrelizumab plus chemotherapy versus 12.0 months with placebo plus chemotherapy (HR 0.70; p=0.001). Progression-free survival was 6.9 versus 5.6 months (HR 0.56; p<0.001).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren