Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter gerandomiseerde fase 2-studie van adjuvant everolimus voor lokaal-gevorderd HNSCC

(0)2022-10-05 13:30   ( Nieuws )

Prof. Cherie-Ann NathanEr is behoefte aan beter werkzame behandelingen voor lokaal-gevorderd squameus celcarcinoom van hoofd en hals (LA-HNSCC). Een multicenter gerandomiseerde fase 2-studie in de Verenigde Staten heeft de werkzaamheid van adjuvant everolimus na definitieve therapie voor LA-HNSCC geëvalueerd. Prof. Cherie-Ann Nathan (Louisiana State University, Shreveport) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1De studie, uitgevoerd in dertien centra, includeerde 52 patiënten die na definitieve therapie ziektevrij waren. De mediane leeftijd was 58 jaar (ragen 37-76). De patiënten werden gerandomiseerd naar adjuvant everolimus 10 mg eenmaal daags (n=28) of placebo (n=24) gedurende ten hoogste een jaar. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving. Onder alle patiënten was de PFS beter in de everolimusgroep dan in de placebogroep, maar het verschil was niet statistisch significant (HR 0,44; p=0,093). Dit was ook het geval voor het eindpunt overall survival (HR 0,57; p=0,29). Onder de patiënten met p16-negatieve ziekte (HR 0,26; p=0,031) en onder de patiënten met tumoren met TP53-mutatie (HR 0,24; p=0,027) was de PFS wel beter met everolimus dan met placebo.

De onderzoekers concluderen dat patiënten met p16-negatief en/of TP53-gemuteerd LA-HNSCC profijt hadden van adjuvant everolimus na definitieve therapie.

1.Nathan C-AO, Hayes DN, Karrison T et al. A randomized multi-institutional phase II trial of everolimus as adjuvant therapy in patients with locally advanced squamous cell cancer of the head and neck. Clin Cancer Res 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter randomized phase 2 study in the USA found that patients with p16-negative and TP53 mutated locally advanced head and neck squamous cell carcinoma had benefit from adjuvant everolimus after definitive therapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren