Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter gerandomiseerde fase 2-studie van eerstelijns atezolizumab plus mDCF voor gevorderd anuscarcinoom


Prof. Stefano KimHet gemodificeerd docetaxel, cisplatine, en fluorouracil (mDCF)-regime heeft werkzaamheid en veiligheid laten zien als eerstelijns behandeling voor gevorderd squameus celcarcinoom van de anus (aASCC). Remmers van PD-(L)1, zoals atezolizumab, hebben enige antitumor-activiteit laten zien als monotherapie voor aASCC dat refractair is tegen chemotherapie. De multicenter fase 2-studie SCARCE C17-02 PRODIGE 60 in Frankrijk heeft de combinatie van mDCF en atezolizumab als eerstelijns behandeling van aASCC geëvalueerd. Prof. Stefano Kim (Academisch Ziekenhuis van Besançon) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde 97 volwassen aASCC-patiënten met een ECOG performance status 0 of 1, die 2:1 werden gerandomiseerd naar atezolizumab 800 mg iedere twee weken gedurende ten hoogste een jaar plus acht cycli mDCF (groep A; n=64) of alleen mDCF (groep B; n=33). Het primaire eindpunt was door lokale onderzoekers beoordeelde 12-maands progressievrije-overlevingspercentage. Dit bedroeg 45% in groep A en 43% in groep B. Onder de patiënten met PD-L1 combined positive score 5 of hoger bedroeg PFS12 70% in groep A (95%-bti 47-100) en 40% in groep B (19-85). Atezolizumab-gerelateerde ernstige adverse events werden gezien in 14% van de patiënten in groep A. Er waren geen graad 5 treatment-related adverse events.

De onderzoekers concluderen dat combineren van atezolizumab met mDCF feasible was. De predictieve waarde van een PD-L1 combined positive score 5 of hoger dient in toekomstige studies bevestigd te worden.

1.Kim S, Ghiringhelli F, de la Fouchardière C et al. Atezolizumab plus modified docetaxel, cisplatin, and fluorouracil as first-line treatment for advanced anal cancer (SCARCE C17-02 PRODIGE 60): a randomised, non-comparative, phase 2 study. Lancet Oncol 2024;25:518-528

Summary: The French multicenter phase 2 SCARCE C17-02 PRODIGE 60 trial found that among patients with advanced squamous cell carcinoma of the anus, combining atezolizumab with modified docetaxel, cisplatin, and fluorouracil as first-line treatment was feasible and resulted in improved progression-free survival among patients with a PD-L1 combined positive score of 5 or greater.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren