Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter gerandomiseerde fase 2-studie van systemische met of zonder lokale therapie voor oligometastatisch OSCC


Prof. Kuaile ZhaoDe werkzaamheid van lokale therapie voor patiënten met oligometastatisch squameus celcarcinoom van de slokdarm (OSCC) is niet duidelijk. De gerandomiseerde fase 2-studie ESO-Shanghai 13, in zes centra in China, heeft resultaten van systemische therapie plus lokale interventie vergeleken met resultaten van alleen systemische therapie voor oligometastatisch OSCC. Prof. Kuaile Zhao (Fudan Universiteit, Shanghai) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Gastroenterology & Hepatology.1

De studie includeerde volwassen patiënten met oligometastatisch OSCC, die 1:1 werden gerandomiseerd naar systemische therapie met of zonder lokale interventie. De randomisatie was dynamisch gebalanceerd op basis van aantal en locatie van de metastasen en lijn van systemische therapie. Systemische therapie was keus van de lokale onderzoekers uit chemotherapie, anti-PD-1 behandeling, en chemotherapie plus anti-PD-1 behandeling. Lokale therapie was keus van de lokale onderzoekers uit radiotherapie, chirurgie, of thermale ablatie naar alle metastaselocaties. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving.

De systemisch plus lokale therapiegroep telde 50 patiënten en de alleen systemische therapiegroep 51 patiënten. In deze beide groepen kregen 20 patiënten (38%) respectievelijk 23 patiënten (45%) anti-PD-1 therapie. De figuur laat zien dat zowel onder patiënten die anti-PD-1 therapie kregen als onder patiënten die geen anti-PD-1 kregen de PFS significant beter was in de groep met toevoeging van lokale therapie aan de systemische therapie. Het percentage patiënten met graad 3 of hoger treatment-related adverse events verschilde niet significant tussen de groepen (47% in de systemische plus lokale therapiegroep en 41% in de alleen-systemische therapiegroep; p=0,538) met graad 5 TRAEs in twee patiënten versus één patiënt.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met oligometastatisch OSCC toevoeging van lokale therapie voor metastasen aan systemische therapie geassocieerd was met significante verbetering van de PFS.

1.Liu Q, Chen J, Lin Y et al. Systemic therapy with or without local intervention for oligometastatic oesophageal squamous cell carcinoma (ESO-Shanghai 13): an open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2023-00316-3

Summary: The multicenter randomized phase 2 ESO-Shanghai 13 trial found that among patients with oligometastatic esophageal squamous cell carcinoma, addition of local intervention to systemic therapy was associated with significantly improved progression-free survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren