Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter placebo-gecontroleerde fase 2b-studie van anlotinib voor gevorderd medullair schildkliercarcinoom


Prof. Ming GaoVergeleken met gedifferentieerd schildkliercarcinoom is medullair schildkliercarcinoom (MTC) geassocieerd met een slechte prognose. Anlotinib is een nieuwe multitarget (VEGFR, PDGFR, FGFR, en c-Kit) tyrosinekinaseremmer. De multicenter dubbelblinde placebogecontroleerde fase 2b-studie ALTER 01031 in China heeft anlotinib voor lokaal-gevorderd of metastatisch MTC geëvalueerd. Prof. Ming Gao (Medische Universiteit van Tianjin) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1De studie includeerde 91 patiënten met niet-resectabel gevorderd MTC. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar anlotinib 12 mg eenmaal daags gedurende de eerste twee van elke drie weken, of placebo. Patiënten in de placebogroep konden na progressie overgaan op anlotinib. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving. De mediane PFS was 20,7 maanden in de anlotinibgroep versus 11,1 maanden in de placebogroep (HR 0,53; p=0,029). De ORR in de anlotinibgroep was 48,4%. De incidentie van treatment-related adverse events was 100% in de anlotinibgroep en 89,7% in de placebogroep. De meest-gerapporteerde TRAEs (any grade) waren palmair-plantair erythrodysesthesiesyndroom (62,9% van de patiënten), proteïnurie (61,3%), en hypertriglyceridemie (48,4%).

De onderzoekers concluderen dat anlotinib werkzaam was voor lokaal-gevorderd of metastatisch MTC. De veiligheid was manageable.

1.Li D, Chi Y, Chen X et al. Anlotinib in locally advanced or metastatic medullary thyroid carcinoma: a randomized, double-blind phase IIB trial. Clin Cancer Res 2021; epub ahead of print

Summary: The multicenter placebo-controlled phase 2b ALTER 01031 study in China found efficacy and safety of the multitarget tyrosine kinase inhibitor anlotinib for locally advanced or metastatic medullary thyroid carcinoma. The toxicity was manageable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren