Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter retrospectieve studie van anti-PD-1 consolidatie na autoHSCT voor hoog-risico Hodgkin lymfoom


Prof. Antonio PintoConsolidatietherapie wordt in toenemende mate gebruikt voor patiënten met recidiverend of refractair Hodgkin lymfoom (RR-HL) met hoog risico van recidief na autologe stamceltransplantatie (autoHSCT). Een retrospectieve studie in drie centra in Italië heeft anti-PD-1 consolidatie voor deze patiënten geëvalueerd. Prof. Antonio Pinto (Istituto Nazionale Tumori, Napels) en collega’s publiceren de studie in Cancers.1

In de databases van de centra identificeerden de onderzoekers 26 patiënten die anti-PD-1 consolidatie kregen. De patiënten hadden de volgende risicofactoren: refractaire ziekte (69%), relapse binnen twaalf maanden na eerstelijns therapie (15%), twee of meer lijnen salvage therapie (73%), en extranodale ziekte (65%). Negentien patiënten (73%) hadden drie of meer van deze risicofactoren. Anti-PD-1 consolidatie resulteerde in ten hoogste graad 3 treatment-related adverse events. Deze TRAEs werden gezien in twaalf patiënten (46%) en betroffen vooral rash, transaminits, en functiestoornis van de schildklier. Het mediane aantal voltooide cycli was 13 (range 6-30). Met mediaan 25,8 maanden follow-up na de autoSCT was de mediane progressievrije overleving 42,6 maanden, met twee-jaars PFS- en OS-percentages van 79% respectievelijk 87%.

De onderzoekers concluderen dat post-autoSCT consolidatie met anti-PD-1 mogelijk en effectief was

1.De Filippi R, Marcacci G, Derenzini E et al. Anti-PD1 consolidation in patients with Hodgkin lymphoma at high risk of relapse after autologous stem cell transplantation: a multicenter real-life study. Cancers 2022;14:5846

Summary: A multicenter retrospective study in Italy evaluated anti-PD-1 consolidation for patients with relapsed or refractory Hodgkin lymphoma (RR-HL) at high risk of failing salvage autologous stem cell transplantation (autoHSCT). At a median follow-up of 25.8 months post-autoSCT, the median progression-free survival was 42.6 months, with 2-years PFS and overall survival rates of 79% and 87%, respectively.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren