Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter retrospectieve studie van tweedelijns opties voor gevorder thymuscarcinoom na falen van platina-gebaseerde chemotherapie

(0)2022-08-05 12:00   ( Nieuws )

Er is geen aanbevolen standaard tweedelijns behandeling voor gevorderd thymuscarcinoom na falen van eerstelijns platina-gebaseerde chemotherapie. Een retrospectieve studie van drie centra in China heeft verschillende tweedelijns opties met elkaar vergeleken. Dr. Jian Fang (Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing) en collega’s publiceren de studie in Cancer Medicine.1

De studie includeerde 92 patiënten die tussen begin 2015 en juni 2020 behandeld werden. Er waren 51 patiënten die multidrug chemotherapie kregen (41 van 51 docetaxel-platina; verder gemcitabine-cisplatine, paclitaxel-carboplatine, en cisplatine-cyclofosfamide-doxorubicine), 35 patiënten die single-agent chemotherapie kregen (S1, gemcitabine), en 8 patiënten die PD-1 remmer kregen (pembrolizumab of nivolumab). De objective response rate was significant (p=0,006) hoger met multidrug chemotherapie (35,3%) dan met single-agent chemotherapie (6,0%) of PD-1 remmer (12,5%). De figuur laat zien dat ook de progressievrije overleving (mediaan 5,0 versus 3,0 respectievelijk 4,0 maanden; p=0,008) beter was met multidrug chemotherapie dan met de beide andere opties. De overall survival was mediaan 30,4 maanden met multidrug chemotherapie versus 16,4 maanden met single-agent chemotherapie (p=0,045), en werd niet bereikt met PD-1 remmer. Graad 3 of 4 adverse events waren het meest frequent met multidrug chemotherapie.

De onderzoekers concluderen dat na falen van eerstelijns platina-gebaseerde chemotherapie voor gevorderd thymuscarcinoom, multidrug chemotherapie vergeleken met single-agent chemotherapie of PD-1 remmers resulteerde in betere respons en progressievrije overleving.

1.Wang Y, Zhang X, Tian D et al. Second-line treatment options in advanced thymic carcinoma after failure of platinum-based chemotherapy: a multicenter retrospective study. Cancer Medicine 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at three centers in China compared second-line options for advanced thymic carcinoma after failure of platinum-based chemotherapy. Multidrug chemotherapy had a more positive response rate and better progression-free survival outcomes than single-agent chemotherapy or PD-1 inhibitors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren